Ký quỹ Tài khoản

FXGiants mang đến cơ hội gửi tiền vào tài khoản của bạn thông qua các phương thức khác nhau thuận tiện cho bạn. Khi bạn gửi tiền, bạn có quyền truy cập để giao dịch hơn 300 công cụ.
Use Visa as your deposit or withdrawal method
Loại Tiền tệ:

JPY, EUR, USD, GBP, CHF

THỜI GIAN XỬ LÝ

Tức thì

Tất cả các giao dịch đều có rủi ro. Nó có thể làm mất tất cả vốn của bạn.
Deposit and withdraw with Wire transfer
Loại Tiền tệ:

EUR, USD, GBP, CZK, PLN, JPY, CHF

THỜI GIAN XỬ LÝ

2-5 Ngày làm việc

Tất cả các giao dịch đều có rủi ro. Nó có thể làm mất tất cả vốn của bạn.
Deposit and withdraw with Digital assets
Loại Tiền tệ:

BTC

THỜI GIAN XỬ LÝ

Tức thì

Tất cả các giao dịch đều có rủi ro. Nó có thể làm mất tất cả vốn của bạn.
Fund your account with bitwallet
Loại Tiền tệ:

JPY, USD

THỜI GIAN XỬ LÝ

Tức thì

Tất cả các giao dịch đều có rủi ro. Nó có thể làm mất tất cả vốn của bạn.
Fund your account with Union Pay
Loại Tiền tệ:

CNY

THỜI GIAN XỬ LÝ

Tức thì

Tất cả các giao dịch đều có rủi ro. Nó có thể làm mất tất cả vốn của bạn.

FXGiants cung cấp giá cả cạnh tranh và thực thi lệnh nhanh chóng.

Hãy bắt đầu giao dịch với một nhà môi giới mạnh mẽ ngay hôm nay.

Hoặc thử Tài khoản Demo A blue arrow pointing right depicting how you can be redirected to a link
Tất cả các giao dịch đều có rủi ro. Nó có thể làm mất tất cả vốn của bạn.