Ký quỹ tài khoản

FXGiants mang đến cơ hội gửi tiền vào tài khoản của bạn thông qua các phương thức khác nhau thuận tiện cho bạn. Khi bạn gửi tiền, bạn có quyền truy cập để giao dịch hơn 300 công cụ.
Loại Tiền tệ:
JPY, EUR, USD, GBP, CHF
THỜI GIAN XỬ LÝ
Tức thì
Loại Tiền tệ:
EUR, USD, GBP, CZK, PLN, JPY, CHF
THỜI GIAN XỬ LÝ
2-5 Ngày làm việc
Loại Tiền tệ:
BTC
THỜI GIAN XỬ LÝ
Tức thì
Loại Tiền tệ:
JPY, USD
THỜI GIAN XỬ LÝ
Tức thì
Loại Tiền tệ:
CNY
THỜI GIAN XỬ LÝ
Tức thì