Tiền thưởng

Tiền thưởng Nạp tiền

Tiền thưởng Booster*

Tăng cường giao dịch của bạn với khoản tiền thưởng lên tới $4000 cho khoản tiền ký quỹ của bạn.

Áp dụng Điều khoản và Điều kiện. Tiền thưởng không thể rút được.

Tiền thưởng Maximiser*

Bạn có thể lựa chọn tiền thưởng Maximiser độc quyền trên khoản tiền ký quỹ của mình.

Áp dụng Điều khoản và Điều kiện. Tiền thưởng không thể rút được.

Tiền thưởng Advantage*

Nhận tiền thưởng cho mỗi khoản tiền gửi, được tự động ghi có vào tài khoản của bạn.

Áp dụng Điều khoản và Điều kiện. Tiền thưởng không thể rút được.