Chương trình khuyến mãi

FXGiants cung cấp rất nhiều chương trình khác nhau nhằm gia tăng số tiền gửi và các chương trình khuyến mãi nâng cao trải nghiệm giao dịch của bạn. Hãy tận dụng cơ hội này để thể hiện tài năng giao dịch đặc biệt của bạn. Hãy nâng cao hành trình giao dịch của bạn với cấu trúc tiền thưởng chưa từng có của chúng tôi.
Forex Forex

Tiền thưởng

Tối đa hóa tiềm năng giao dịch trên số tiền gửi của bạn với Tiền thưởng Maximiser , tăng cường kỹ năng giao dịch với Tiền thưởng Booster * và tăng sức mạnh cho tài năng giao dịch của bạn với Tiền thưởng Advantage.

Áp dụng Điều khoản và Điều kiện. Tiền thưởng không thể rút được.

Các Lý do để Giao dịch với FXGiants