Đối tác Liên kết (Affiliates)

Việc tạo mối quan hệ kinh doanh với FXGiants cho phép bạn truy cập vào một chương trình liên kết trang bị cho bạn tất cả các công cụ cần thiết, bao gồm thư viện các nguồn lực tiếp thị và hệ thống theo dõi thông minh để thông qua đó bạn có thể dễ dàng theo dõi và giám sát hiệu suất làm việc của mình. Hãy trở thành một Đối tác liên kết với một Nhà môi giới Mạnh mẽ.

Lợi ích Đối tác Liên kết của
FXGiants

Hãy trở thành một Đối tác Liên kết với một Nhà môi giới Mạnh mẽ sẽ hướng dẫn và giúp đỡ bạn trong suốt hành trình. Chúng tôi trang bị cho bạn tất cả các công cụ cần thiết để bạn có thể thành công trong thị trường cạnh tranh này.
  • Đáng tin cậy. Tất cả các công cụ nâng cao cần thiết để trở thành một Đối tác Liên kết xuất sắc.
  • Rộng lớn.  Giới thiệu đến khách hàng của bạn nhiều loại tài sản & công cụ.
  • Tận tâm. Quản lý Đối tác Liên kết của bạn sẽ luôn hiện diện để hỗ trợ bạn.
  • Hiệu quả. Có quyền truy cập vào nhiều công cụ tiếp thị chuyên nghiệp.

Công cụ Nâng cao
cho Đối tác của chúng tôi

Chúng tôi coi trọng các Đối tác của mình và vì vậy chúng tôi cung cấp tất cả các bộ công cụ để đối tác có thể trở nên vượt trội trong thị trường cạnh tranh này. Bạn có quyền truy cập vào nhiều công cụ tiếp thị như biểu ngữ tiếp thị, quảng cáo và báo cáo độc đáo sẽ hỗ trợ hành trình của bạn với tư cách là một Đối tác Liên kết.

Làm thế nào để trở thành Đối tác Liên kết của FXGiants

01

Đăng ký Trực tuyến

Đăng ký làm Đối tác liên kết trong vòng vài phút thông qua trang web của chúng tôi và trở thành đối tác của FXGiants.

02

Đăng nhập Tài khoản Đối tác

Đăng nhập vào tài khoản đối tác của bạn và bắt đầu làm việc như một Đối tác Liên kết của một Nhà môi giới Mạnh mẽ.

03

Nhận Thu nhập

Bắt đầu nhận thu nhập của bạn ngay lập tức, dựa trên các lượt giới thiệu đủ điều kiện của bạn.

Sáu Lý do để Chọn FXGiants

Nhiều loại Tài sản và Công cụ

Giới thiệu đến khách hàng của bạn một loạt các công cụ để giao dịch. Việc mang đến lợi thế cho khách hàng của bạn để đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ là một lợi điểm bán hàng vững chắc.