Phí Giao dịch FXGiants 

Phí giao dịch chặt chẽ và việc Thực thi Thị trường Nhanh chóng tại FXgiants sẽ mang đến cho bạn niềm vui kiểm soát các giao dịch của mình, bất kể bạn sử dụng công cụ nào. Bạn có ưu thế cạnh tranh và có thể thoải mái áp dụng chiến lược giao dịch mà mình lựa chọn. 
Mở Tài khoản
Tiếng Tiệp khắc
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
CEZ 100 181.85 1 -0.0095 -0.0089
KBANKA 200 310.95 1 -0.0164 -0.0153
O2_CZECH 300 354 1 -0.0043 -0.004
Tiếng Pháp
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AIRBUS 48 51.05 1 -0.0018 -0.0031
LVMH 43 49.50 1 -0.015 -0.0239
RENAULT 45 45 1 -0.0019 -0.0033
SOCGENERAL 12 14.44 1 -0.0012 -0.0021
TOTAL 25 25 1 -0.0011 -0.0019
VIVENDI 6 8.35 1 -0.0004 -0.0008
Tiếng Đức
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
ALLIANZ 15 22.93 1 -0.0045 -0.0079
ARCMITTAL 12 13.39 1 -0.0001 -0.0007
B.M.W 65 65 1 -0.002 -0.0035
COMMERZBNK 5 6.69 1 -0.0003 -0.0005
DAIMLER 60 60 1 -0.0015 -0.0027
DEUTSCBANK 6 7.08 1 -0.0003 -0.0007
DEUTSCPOST 7 8.44 1 -0.0008 -0.0015
ERSTEBANK 100 312.08 1 -0.0141 -0.0132
HORNBACH 280 280 1 -0.0038 -0.0005
SOCGENERAL 12 14.44 1 -0.0012 -0.0021
LUFTHANSA 5 6.35 1 -0.0005 -0.0008
SIEMENS 35 35 1 -0.0027 -0.0048
SIEMENSHE 40 42.64 1 -0.0027 -0.0048
VOLKSWAGEN 40 65.80 1 -0.0032 -0.0056
WIRECARD 20 20.05 1 -0.006 -0.0095
Hồng Kông
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
XIAOMI 90 90 1 -0.0012 -0.0005
Tiếng Tây Ban Nha
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AENA 18 27.28 1 -0.0006 -0.004
BANCOBILBAO 10 10.43 1 0.0001 -0.0001
BSANTANDER 10 10.49 1 0.0001 -0.0001
CAIXABANK 10 10.46 1 0.0001 -0.0001
IBERDROLA 10 10.53 1 0.0001 -0.0002
INDITEX 12 13.46 1 -0.0001 -0.0007
MONETA 90 90 1 -0.0012 -0.0005
REPSOL 12 12.55 1 -0.0001 -0.0006
TELEFONICA 10 10.48 1 0.0001 -0.0002
Tiếng Anh
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AAL 100 181.67 1 -0.0006 -0.0005
#BARC 20 24.98 1 -0.0004 -0.0005
#BP 20 29.99 1 -0.0005 -0.0005
#BTA 20 25.42 1 -0.0004 -0.0004
#GSK 100 132.23 1 -0.0006 -0.0004
#HSBA 20 31.20 1 -0.0007 -0.0006
#LLOY 13 17.58 1 -0.0002 -0.0003
#RIO 200 243.66 1 -0.0042 -0.0042
#TSCO 25 55.92 1 -0.0005 -0.0005
#VOD 20 25.17 1 -0.0005 -0.0005
ASTONMARTIN 1000 1326.49 1 -0.0058 -0.005
AVAST 50 151.86 1 -0.0006 -0.0006
BAESYSTEMS 20 52.51 1 -0.0005 -0.0005
GLENCORE 0 27.23 1 -0.0006 -0.0005
ROLLSROYCE 200 227.99 1 -0.0006 -0.0005
SHELL 10 10.48 1 0.0001 -0.0002
UNILEVER 300 338.69 1 -0.0008 -0.0007
WILLIAMH 80 122 1 -0.0006 -0.0006
Tiếng Mỹ
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AA 10 11.19 1 -0.0023 -0.0005
#AAPL 60 63.58 1 -0.0097 -0.0012
#AIG 18 19.52 1 -0.0039 -0.0005
#AMZN 60 149.77 1 -0.0596 -0.007
#AXP 10 14 1 -0.0053 -0.0006
#BA 22 34.89 1 -0.0123 -0.0017
#BAC 6 7 1 -0.0015 -0.0004
#BABA 20 23.87 1 -0.0094 -0.0011
#BIDU 15 24.58 1 -0.0138 -0.0016
#C 6 7.18 1 -0.0042 -0.0005
#CAT 16 20.27 1 -0.0071 -0.0008
#CSCO 8 9.01 1 -0.0019 -0.0005
#CVX 14 16.41 1 -0.0068 -0.0008
#DIS 20 22.21 1 -0.0063 -0.0008
#EBAY 8 9.14 1 -0.0022 -0.0005
#F 25 25 1 -0.0007 -0.0004
#FB 14 17.28 1 -0.0104 -0.0013
#GE 14 15.01 1 -0.0016 -0.0004
#GM 25 25 1 -0.0022 -0.0005
#GOOG 67 174.09 1 -0.0566 -0.0067
#GPRO 4 5.04 1 -0.0004 -0.0001
#GS 20 25.64 1 -0.0141 -0.0017
#HD 16 23.71 1 -0.0096 -0.0011
#HOG 1 23.41 1 -0.0029 -0.0003
#HPQ 14 15.06 1 -0.0012 -0.0005
#IBM 18 21.99 1 -0.0088 -0.001
#INTC 6 7.06 1 -0.0022 -0.0003
#JCP 14 14.47 1 -0.0001 -0.0002
#JNJ 16 18.35 1 -0.0083 -0.001
#JPM 16 17.94 1 -0.0057 -0.0007
#KO 3 3.10 1 -0.0028 -0.0005
#MA 20 28.55 1 -0.0079 -0.0009
#MCD 18 22.67 1 -0.0097 -0.0012
#MMM 6 11.45 1 -0.0128 -0.0015
#MRK 10 11.40 1 -0.0038 -0.0004
#MS 15 15.01 1 -0.0029 -0.0004
#MSFT 3 15.50 1 -0.0044 -0.0005
#NFLX 40 48.26 1 -0.0105 -0.0013
#ORCL 10 11.09 1 -0.003 -0.0003
#PFE 6 7.12 1 -0.0021 -0.0007
#PG 16 18.08 1 -0.0057 -0.0007
#PYPL 6 8.46 1 -0.0039 -0.0005
#RACE 45 45.14 1 -0.0067 -0.0008
#SBUX 10 11.31 1 -0.0033 -0.0004
#T 12 13 1 -0.0024 -0.0005
#TRV 14 21.10 1 -0.0081 -0.0009
#TSLA 600 687.33 1 -0.0221 -0.0026
#TWTR 16 17.11 1 -0.001 -0.0003
#UTX 16 20.31 1 -0.0073 -0.0008
#VZ 8 9.03 1 -0.003 -0.0004
#WFC 6 7.06 1 -0.0032 -0.0004
#WMT 14 16.13 1 -0.005 -0.0006
#XOM 10 11.07 1 -0.0049 -0.0006
ALBEMARLE 30 36.24 1 -0.0061 -0.0007
ALTICE 20 21.27 1 -0.001 -0.0001
ATHENEX 10 10.23 1 -0.0008 -0.0001
BESTBUY 20 21.62 1 -0.0022 -0.0005
BHPGROUP 10 11.03 1 -0.0042 -0.0005
BOOKING 86 326.19 1 -0.0103 -0.0012
CGC 150 150 1 -0.0039 -0.0005
COLGATEPALM 60 61.23 1 -0.0037 -0.0005
DOCUSIGN 24 32.89 1 -0.0025 -0.0007
DROPBOX 28 29.09 1 -0.0022 -0.0005
EQUINIX 81 152.22 1 -0.0287 -0.0034
JD.COM 90 90 1 -0.0021 -0.0003
KODAK 34 37.04 1 -0.0008 -0.0001
LOCKHEEDMT 55 85.92 1 -0.0165 -0.0022
LYFT 100 103.28 1 -0.0034 -0.0031
NETEASE 95 105.18 1 -0.0186 -0.0025
NFE 100 118.29 1 -0.001 -0.0001
NIKE 10 11.71 1 -0.0037 -0.0004
NIO 29 29.19 1 -0.0221 -0.0026
NVIDIA 32 38.01 1 -0.0103 -0.0012
OPERA 20 20.42 1 -0.0016 -0.0004
PEPSICO 35 35 1 -0.0073 -0.0008
PHILMORRIS 27 44.43 1 -0.0049 -0.0006
PINTEREST 10 10.09 1 -0.0016 -0.0014
QUDIAN 26 27.08 1 -0.0007 -0.0005
SBGL 80 122 1 -0.0006 -0.0006
SLACK 80 81.86 1 -0.0221 -0.0026
SLGG 26 35.03 1 -0.0023 -0.0005
SNAPCHAT 18 19 1 -0.0008 -0.0001
SPOTIFY 80 98.37 1 -0.0008 -0.0001
TENCENTME 60 61.09 1 -0.0016 -0.0004
TEVA 10 11.04 1 -0.0021 -0.0003
TNDM 30 41.96 1 -0.0015 -0.0001
UBER 10 10 1 -0.0008 -0.0001
UBS 15 15.03 1 -0.0016 -0.0004
VISA 20 20.05 1 -0.0062 -0.0008
XEROX 20 20.45 1 -0.0022 -0.0005
MODERNA INC. 0.10 0.20 1 -0.0105 -0.00125
AIRBNB INC. 0.10 0.20 1 -0.0023 -0.0006
COIN Coinbase Global INC. 0.5 - 1 -0.02208 -0.00258

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
 • Zero Fixed Spread cố định trên các sản phẩm chính sẽ được tăng trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) lên 3 pips.
 • Live Fixed Spread cố định trực tuyến trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) sẽ được thay đổi thành spread thả nổi trực tuyến

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Tiếng Tiệp khắc
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
CEZ 100 181.85 1 -0.0095 -0.0089
KBANKA 200 310.95 1 -0.0164 -0.0153
O2_CZECH 300 354 1 -0.0043 -0.004
Tiếng Pháp
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AIRBUS 48 51.05 1 -0.0018 -0.0031
LVMH 43 49.50 1 -0.015 -0.0239
RENAULT 45 45 1 -0.0019 -0.0033
SOCGENERAL 12 14.44 1 -0.0012 -0.0021
TOTAL 25 25 1 -0.0011 -0.0019
VIVENDI 6 8.35 1 -0.0004 -0.0008
Tiếng Đức
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
ALLIANZ 15 22.93 1 -0.0045 -0.0079
ARCMITTAL 12 13.39 1 -0.0001 -0.0007
B.M.W 65 65 1 -0.002 -0.0035
COMMERZBNK 5 6.69 1 -0.0003 -0.0005
DAIMLER 60 60 1 -0.0015 -0.0027
DEUTSCBANK 6 7.08 1 -0.0003 -0.0007
DEUTSCPOST 7 8.44 1 -0.0008 -0.0015
ERSTEBANK 100 312.08 1 -0.0141 -0.0132
HORNBACH 280 280 1 -0.0038 -0.0005
SOCGENERAL 12 14.44 1 -0.0012 -0.0021
LUFTHANSA 5 6.35 1 -0.0005 -0.0008
SIEMENS 35 35 1 -0.0027 -0.0048
SIEMENSHE 40 42.64 1 -0.0027 -0.0048
VOLKSWAGEN 40 65.80 1 -0.0032 -0.0056
WIRECARD 20 20.05 1 -0.006 -0.0095
Hồng Kông
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
XIAOMI 90 90 1 -0.0012 -0.0005
Tiếng Tây Ban Nha
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AENA 18 27.28 1 -0.0006 -0.004
BANCOBILBAO 10 10.43 1 0.0001 -0.0001
BSANTANDER 10 10.49 1 0.0001 -0.0001
CAIXABANK 10 10.46 1 0.0001 -0.0001
IBERDROLA 10 10.53 1 0.0001 -0.0002
INDITEX 12 13.46 1 -0.0001 -0.0007
MONETA 90 90 1 -0.0012 -0.0005
REPSOL 12 12.55 1 -0.0001 -0.0006
TELEFONICA 10 10.48 1 0.0001 -0.0002
Tiếng Anh
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AAL 100 181.67 1 -0.0006 -0.0005
#BARC 20 24.98 1 -0.0004 -0.0005
#BP 20 29.99 1 -0.0005 -0.0005
#BTA 20 25.42 1 -0.0004 -0.0004
#GSK 100 132.23 1 -0.0006 -0.0004
#HSBA 20 31.20 1 -0.0007 -0.0006
#LLOY 13 17.58 1 -0.0002 -0.0003
#RIO 200 243.66 1 -0.0042 -0.0042
#TSCO 25 55.92 1 -0.0005 -0.0005
#VOD 20 25.17 1 -0.0005 -0.0005
ASTONMARTIN 1000 1326.49 1 -0.0058 -0.005
AVAST 50 151.86 1 -0.0006 -0.0006
BAESYSTEMS 20 52.51 1 -0.0005 -0.0005
GLENCORE 0 27.23 1 -0.0006 -0.0005
ROLLSROYCE 200 227.99 1 -0.0006 -0.0005
SHELL 10 10.48 1 0.0001 -0.0002
UNILEVER 300 338.69 1 -0.0008 -0.0007
WILLIAMH 80 122 1 -0.0006 -0.0006
Tiếng Mỹ
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AA 10 11.19 1 -0.0023 -0.0005
#AAPL 60 63.58 1 -0.0097 -0.0012
#AIG 18 19.52 1 -0.0039 -0.0005
#AMZN 60 149.77 1 -0.0596 -0.007
#AXP 10 14 1 -0.0053 -0.0006
#BA 22 34.89 1 -0.0123 -0.0017
#BAC 6 7 1 -0.0015 -0.0004
#BABA 20 23.87 1 -0.0094 -0.0011
#BIDU 15 24.58 1 -0.0138 -0.0016
#C 6 7.18 1 -0.0042 -0.0005
#CAT 16 20.27 1 -0.0071 -0.0008
#CSCO 8 9.01 1 -0.0019 -0.0005
#CVX 14 16.41 1 -0.0068 -0.0008
#DIS 20 22.21 1 -0.0063 -0.0008
#EBAY 8 9.14 1 -0.0022 -0.0005
#F 25 25 1 -0.0007 -0.0004
#FB 14 17.28 1 -0.0104 -0.0013
#GE 14 15.01 1 -0.0016 -0.0004
#GM 25 25 1 -0.0022 -0.0005
#GOOG 67 174.09 1 -0.0566 -0.0067
#GPRO 4 5.04 1 -0.0004 -0.0001
#GS 20 25.64 1 -0.0141 -0.0017
#HD 16 23.71 1 -0.0096 -0.0011
#HOG 1 23.41 1 -0.0029 -0.0003
#HPQ 14 15.06 1 -0.0012 -0.0005
#IBM 18 21.99 1 -0.0088 -0.001
#INTC 6 7.06 1 -0.0022 -0.0003
#JCP 14 14.47 1 -0.0001 -0.0002
#JNJ 16 18.35 1 -0.0083 -0.001
#JPM 16 17.94 1 -0.0057 -0.0007
#KO 3 3.10 1 -0.0028 -0.0005
#MA 20 28.55 1 -0.0079 -0.0009
#MCD 18 22.67 1 -0.0097 -0.0012
#MMM 6 11.45 1 -0.0128 -0.0015
#MRK 10 11.40 1 -0.0038 -0.0004
#MS 15 15.01 1 -0.0029 -0.0004
#MSFT 3 15.50 1 -0.0044 -0.0005
#NFLX 40 48.26 1 -0.0105 -0.0013
#ORCL 10 11.09 1 -0.003 -0.0003
#PFE 6 7.12 1 -0.0021 -0.0007
#PG 16 18.08 1 -0.0057 -0.0007
#PYPL 6 8.46 1 -0.0039 -0.0005
#RACE 45 45.14 1 -0.0067 -0.0008
#SBUX 10 11.31 1 -0.0033 -0.0004
#T 12 13 1 -0.0024 -0.0005
#TRV 14 21.10 1 -0.0081 -0.0009
#TSLA 600 687.33 1 -0.0221 -0.0026
#TWTR 16 17.11 1 -0.001 -0.0003
#UTX 16 20.31 1 -0.0073 -0.0008
#VZ 8 9.03 1 -0.003 -0.0004
#WFC 6 7.06 1 -0.0032 -0.0004
#WMT 14 16.13 1 -0.005 -0.0006
#XOM 10 11.07 1 -0.0049 -0.0006
ALBEMARLE 30 36.24 1 -0.0061 -0.0007
ALTICE 20 21.27 1 -0.001 -0.0001
ATHENEX 10 10.23 1 -0.0008 -0.0001
BESTBUY 20 21.62 1 -0.0022 -0.0005
BHPGROUP 10 11.03 1 -0.0042 -0.0005
BOOKING 86 326.19 1 -0.0103 -0.0012
CGC 150 150 1 -0.0039 -0.0005
COLGATEPALM 60 61.23 1 -0.0037 -0.0005
DOCUSIGN 24 32.89 1 -0.0025 -0.0007
DROPBOX 28 29.09 1 -0.0022 -0.0005
EQUINIX 81 152.22 1 -0.0287 -0.0034
JD.COM 90 90 1 -0.0021 -0.0003
KODAK 34 37.04 1 -0.0008 -0.0001
LOCKHEEDMT 55 85.92 1 -0.0165 -0.0022
LYFT 100 103.28 1 -0.0034 -0.0031
NETEASE 95 105.18 1 -0.0186 -0.0025
NFE 100 118.29 1 -0.001 -0.0001
NIKE 10 11.71 1 -0.0037 -0.0004
NIO 29 29.19 1 -0.0221 -0.0026
NVIDIA 32 38.01 1 -0.0103 -0.0012
OPERA 20 20.42 1 -0.0016 -0.0004
PEPSICO 35 35 1 -0.0073 -0.0008
PHILMORRIS 27 44.43 1 -0.0049 -0.0006
PINTEREST 10 10.09 1 -0.0016 -0.0014
QUDIAN 26 27.08 1 -0.0007 -0.0005
SBGL 80 122 1 -0.0006 -0.0006
SLACK 80 81.86 1 -0.0221 -0.0026
SLGG 26 35.03 1 -0.0023 -0.0005
SNAPCHAT 18 19 1 -0.0008 -0.0001
SPOTIFY 80 98.37 1 -0.0008 -0.0001
TENCENTME 60 61.09 1 -0.0016 -0.0004
TEVA 10 11.04 1 -0.0021 -0.0003
TNDM 30 41.96 1 -0.0015 -0.0001
UBER 10 10 1 -0.0008 -0.0001
UBS 15 15.03 1 -0.0016 -0.0004
VISA 20 20.05 1 -0.0062 -0.0008
XEROX 20 20.45 1 -0.0022 -0.0005
MODERNA INC. 0.10 0.20 1 -0.0105 -0.00125
AIRBNB INC. 0.10 0.20 1 -0.0023 -0.0006
COIN Coinbase Global INC. 0.5 - 1 -0.02208 -0.00258

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
 • Zero Fixed Spread cố định trên các sản phẩm chính sẽ được tăng trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) lên 3 pips.
 • Live Fixed Spread cố định trực tuyến trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) sẽ được thay đổi thành spread thả nổi trực tuyến

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Tiếng Tiệp khắc
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
CEZ 100 181.85 1 -0.0095 -0.0089
KBANKA 200 310.95 1 -0.0164 -0.0153
O2_CZECH 300 354 1 -0.0043 -0.004
Tiếng Pháp
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AIRBUS 48 51.05 1 -0.0018 -0.0031
LVMH 43 49.50 1 -0.015 -0.0239
RENAULT 45 45 1 -0.0019 -0.0033
SOCGENERAL 12 14.44 1 -0.0012 -0.0021
TOTAL 25 25 1 -0.0011 -0.0019
VIVENDI 6 8.35 1 -0.0004 -0.0008
Tiếng Đức
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
ALLIANZ 15 22.93 1 -0.0045 -0.0079
ARCMITTAL 12 13.39 1 -0.0001 -0.0007
B.M.W 65 65 1 -0.002 -0.0035
COMMERZBNK 5 6.69 1 -0.0003 -0.0005
DAIMLER 60 60 1 -0.0015 -0.0027
DEUTSCBANK 6 7.08 1 -0.0003 -0.0007
DEUTSCPOST 7 8.44 1 -0.0008 -0.0015
ERSTEBANK 100 312.08 1 -0.0141 -0.0132
HORNBACH 280 280 1 -0.0038 -0.0005
SOCGENERAL 12 14.44 1 -0.0012 -0.0021
LUFTHANSA 5 6.35 1 -0.0005 -0.0008
SIEMENS 35 35 1 -0.0027 -0.0048
SIEMENSHE 40 42.64 1 -0.0027 -0.0048
VOLKSWAGEN 40 65.80 1 -0.0032 -0.0056
WIRECARD 20 20.05 1 -0.006 -0.0095
Hồng Kông
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
XIAOMI 90 90 1 -0.0012 -0.0005
Tiếng Tây Ban Nha
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AENA 18 27.28 1 -0.0006 -0.004
BANCOBILBAO 10 10.43 1 0.0001 -0.0001
BSANTANDER 10 10.49 1 0.0001 -0.0001
CAIXABANK 10 10.46 1 0.0001 -0.0001
IBERDROLA 10 10.53 1 0.0001 -0.0002
INDITEX 12 13.46 1 -0.0001 -0.0007
MONETA 90 90 1 -0.0012 -0.0005
REPSOL 12 12.55 1 -0.0001 -0.0006
TELEFONICA 10 10.48 1 0.0001 -0.0002
Tiếng Anh
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AAL 100 181.67 1 -0.0006 -0.0005
#BARC 20 24.98 1 -0.0004 -0.0005
#BP 20 29.99 1 -0.0005 -0.0005
#BTA 20 25.42 1 -0.0004 -0.0004
#GSK 100 132.23 1 -0.0006 -0.0004
#HSBA 20 31.20 1 -0.0007 -0.0006
#LLOY 13 17.58 1 -0.0002 -0.0003
#RIO 200 243.66 1 -0.0042 -0.0042
#TSCO 25 55.92 1 -0.0005 -0.0005
#VOD 20 25.17 1 -0.0005 -0.0005
ASTONMARTIN 1000 1326.49 1 -0.0058 -0.005
AVAST 50 151.86 1 -0.0006 -0.0006
BAESYSTEMS 20 52.51 1 -0.0005 -0.0005
GLENCORE 0 27.23 1 -0.0006 -0.0005
ROLLSROYCE 200 227.99 1 -0.0006 -0.0005
SHELL 10 10.48 1 0.0001 -0.0002
UNILEVER 300 338.69 1 -0.0008 -0.0007
WILLIAMH 80 122 1 -0.0006 -0.0006
Tiếng Mỹ
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AA 10 11.19 1 -0.0023 -0.0005
#AAPL 60 63.58 1 -0.0097 -0.0012
#AIG 18 19.52 1 -0.0039 -0.0005
#AMZN 60 149.77 1 -0.0596 -0.007
#AXP 10 14 1 -0.0053 -0.0006
#BA 22 34.89 1 -0.0123 -0.0017
#BAC 6 7 1 -0.0015 -0.0004
#BABA 20 23.87 1 -0.0094 -0.0011
#BIDU 15 24.58 1 -0.0138 -0.0016
#C 6 7.18 1 -0.0042 -0.0005
#CAT 16 20.27 1 -0.0071 -0.0008
#CSCO 8 9.01 1 -0.0019 -0.0005
#CVX 14 16.41 1 -0.0068 -0.0008
#DIS 20 22.21 1 -0.0063 -0.0008
#EBAY 8 9.14 1 -0.0022 -0.0005
#F 25 25 1 -0.0007 -0.0004
#FB 14 17.28 1 -0.0104 -0.0013
#GE 14 15.01 1 -0.0016 -0.0004
#GM 25 25 1 -0.0022 -0.0005
#GOOG 67 174.09 1 -0.0566 -0.0067
#GPRO 4 5.04 1 -0.0004 -0.0001
#GS 20 25.64 1 -0.0141 -0.0017
#HD 16 23.71 1 -0.0096 -0.0011
#HOG 1 23.41 1 -0.0029 -0.0003
#HPQ 14 15.06 1 -0.0012 -0.0005
#IBM 18 21.99 1 -0.0088 -0.001
#INTC 6 7.06 1 -0.0022 -0.0003
#JCP 14 14.47 1 -0.0001 -0.0002
#JNJ 16 18.35 1 -0.0083 -0.001
#JPM 16 17.94 1 -0.0057 -0.0007
#KO 3 3.10 1 -0.0028 -0.0005
#MA 20 28.55 1 -0.0079 -0.0009
#MCD 18 22.67 1 -0.0097 -0.0012
#MMM 6 11.45 1 -0.0128 -0.0015
#MRK 10 11.40 1 -0.0038 -0.0004
#MS 15 15.01 1 -0.0029 -0.0004
#MSFT 3 15.50 1 -0.0044 -0.0005
#NFLX 40 48.26 1 -0.0105 -0.0013
#ORCL 10 11.09 1 -0.003 -0.0003
#PFE 6 7.12 1 -0.0021 -0.0007
#PG 16 18.08 1 -0.0057 -0.0007
#PYPL 6 8.46 1 -0.0039 -0.0005
#RACE 45 45.14 1 -0.0067 -0.0008
#SBUX 10 11.31 1 -0.0033 -0.0004
#T 12 13 1 -0.0024 -0.0005
#TRV 14 21.10 1 -0.0081 -0.0009
#TSLA 600 687.33 1 -0.0221 -0.0026
#TWTR 16 17.11 1 -0.001 -0.0003
#UTX 16 20.31 1 -0.0073 -0.0008
#VZ 8 9.03 1 -0.003 -0.0004
#WFC 6 7.06 1 -0.0032 -0.0004
#WMT 14 16.13 1 -0.005 -0.0006
#XOM 10 11.07 1 -0.0049 -0.0006
ALBEMARLE 30 36.24 1 -0.0061 -0.0007
ALTICE 20 21.27 1 -0.001 -0.0001
ATHENEX 10 10.23 1 -0.0008 -0.0001
BESTBUY 20 21.62 1 -0.0022 -0.0005
BHPGROUP 10 11.03 1 -0.0042 -0.0005
BOOKING 86 326.19 1 -0.0103 -0.0012
CGC 150 150 1 -0.0039 -0.0005
COLGATEPALM 60 61.23 1 -0.0037 -0.0005
DOCUSIGN 24 32.89 1 -0.0025 -0.0007
DROPBOX 28 29.09 1 -0.0022 -0.0005
EQUINIX 81 152.22 1 -0.0287 -0.0034
JD.COM 90 90 1 -0.0021 -0.0003
KODAK 34 37.04 1 -0.0008 -0.0001
LOCKHEEDMT 55 85.92 1 -0.0165 -0.0022
LYFT 100 103.28 1 -0.0034 -0.0031
NETEASE 95 105.18 1 -0.0186 -0.0025
NFE 100 118.29 1 -0.001 -0.0001
NIKE 10 11.71 1 -0.0037 -0.0004
NIO 29 29.19 1 -0.0221 -0.0026
NVIDIA 32 38.01 1 -0.0103 -0.0012
OPERA 20 20.42 1 -0.0016 -0.0004
PEPSICO 35 35 1 -0.0073 -0.0008
PHILMORRIS 27 44.43 1 -0.0049 -0.0006
PINTEREST 10 10.09 1 -0.0016 -0.0014
QUDIAN 26 27.08 1 -0.0007 -0.0005
SBGL 80 122 1 -0.0006 -0.0006
SLACK 80 81.86 1 -0.0221 -0.0026
SLGG 26 35.03 1 -0.0023 -0.0005
SNAPCHAT 18 19 1 -0.0008 -0.0001
SPOTIFY 80 98.37 1 -0.0008 -0.0001
TENCENTME 60 61.09 1 -0.0016 -0.0004
TEVA 10 11.04 1 -0.0021 -0.0003
TNDM 30 41.96 1 -0.0015 -0.0001
UBER 10 10 1 -0.0008 -0.0001
UBS 15 15.03 1 -0.0016 -0.0004
VISA 20 20.05 1 -0.0062 -0.0008
XEROX 20 20.45 1 -0.0022 -0.0005
MODERNA INC. 0.10 0.20 1 -0.0105 -0.00125
AIRBNB INC. 0.10 0.20 1 -0.0023 -0.0006
COIN Coinbase Global INC. 0.5 - 1 -0.02208 -0.00258

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
 • Zero Fixed Spread cố định trên các sản phẩm chính sẽ được tăng trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) lên 3 pips.
 • Live Fixed Spread cố định trực tuyến trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) sẽ được thay đổi thành spread thả nổi trực tuyến

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Tiếng Tiệp khắc
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
CEZ 100 181.85 1 -0.0095 -0.0089
KBANKA 200 310.95 1 -0.0164 -0.0153
O2_CZECH 300 354 1 -0.0043 -0.004
Tiếng Pháp
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AIRBUS 48 51.05 1 -0.0018 -0.0031
LVMH 43 49.50 1 -0.015 -0.0239
RENAULT 45 45 1 -0.0019 -0.0033
SOCGENERAL 12 14.44 1 -0.0012 -0.0021
TOTAL 25 25 1 -0.0011 -0.0019
VIVENDI 6 8.35 1 -0.0004 -0.0008
Tiếng Đức
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
ALLIANZ 15 22.93 1 -0.0045 -0.0079
ARCMITTAL 12 13.39 1 -0.0001 -0.0007
B.M.W 65 65 1 -0.002 -0.0035
COMMERZBNK 5 6.69 1 -0.0003 -0.0005
DAIMLER 60 60 1 -0.0015 -0.0027
DEUTSCBANK 6 7.08 1 -0.0003 -0.0007
DEUTSCPOST 7 8.44 1 -0.0008 -0.0015
ERSTEBANK 100 312.08 1 -0.0141 -0.0132
HORNBACH 280 280 1 -0.0038 -0.0005
SOCGENERAL 12 14.44 1 -0.0012 -0.0021
LUFTHANSA 5 6.35 1 -0.0005 -0.0008
SIEMENS 35 35 1 -0.0027 -0.0048
SIEMENSHE 40 42.64 1 -0.0027 -0.0048
VOLKSWAGEN 40 65.80 1 -0.0032 -0.0056
WIRECARD 20 20.05 1 -0.006 -0.0095
Hồng Kông
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
XIAOMI 90 90 1 -0.0012 -0.0005
Tiếng Tây Ban Nha
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AENA 18 27.28 1 -0.0006 -0.004
BANCOBILBAO 10 10.43 1 0.0001 -0.0001
BSANTANDER 10 10.49 1 0.0001 -0.0001
CAIXABANK 10 10.46 1 0.0001 -0.0001
IBERDROLA 10 10.53 1 0.0001 -0.0002
INDITEX 12 13.46 1 -0.0001 -0.0007
MONETA 90 90 1 -0.0012 -0.0005
REPSOL 12 12.55 1 -0.0001 -0.0006
TELEFONICA 10 10.48 1 0.0001 -0.0002
Tiếng Anh
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AAL 100 181.67 1 -0.0006 -0.0005
#BARC 20 24.98 1 -0.0004 -0.0005
#BP 20 29.99 1 -0.0005 -0.0005
#BTA 20 25.42 1 -0.0004 -0.0004
#GSK 100 132.23 1 -0.0006 -0.0004
#HSBA 20 31.20 1 -0.0007 -0.0006
#LLOY 13 17.58 1 -0.0002 -0.0003
#RIO 200 243.66 1 -0.0042 -0.0042
#TSCO 25 55.92 1 -0.0005 -0.0005
#VOD 20 25.17 1 -0.0005 -0.0005
ASTONMARTIN 1000 1326.49 1 -0.0058 -0.005
AVAST 50 151.86 1 -0.0006 -0.0006
BAESYSTEMS 20 52.51 1 -0.0005 -0.0005
GLENCORE 0 27.23 1 -0.0006 -0.0005
ROLLSROYCE 200 227.99 1 -0.0006 -0.0005
SHELL 10 10.48 1 0.0001 -0.0002
UNILEVER 300 338.69 1 -0.0008 -0.0007
WILLIAMH 80 122 1 -0.0006 -0.0006
Tiếng Mỹ
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AA 10 11.19 1 -0.0023 -0.0005
#AAPL 60 63.58 1 -0.0097 -0.0012
#AIG 18 19.52 1 -0.0039 -0.0005
#AMZN 60 149.77 1 -0.0596 -0.007
#AXP 10 14 1 -0.0053 -0.0006
#BA 22 34.89 1 -0.0123 -0.0017
#BAC 6 7 1 -0.0015 -0.0004
#BABA 20 23.87 1 -0.0094 -0.0011
#BIDU 15 24.58 1 -0.0138 -0.0016
#C 6 7.18 1 -0.0042 -0.0005
#CAT 16 20.27 1 -0.0071 -0.0008
#CSCO 8 9.01 1 -0.0019 -0.0005
#CVX 14 16.41 1 -0.0068 -0.0008
#DIS 20 22.21 1 -0.0063 -0.0008
#EBAY 8 9.14 1 -0.0022 -0.0005
#F 25 25 1 -0.0007 -0.0004
#FB 14 17.28 1 -0.0104 -0.0013
#GE 14 15.01 1 -0.0016 -0.0004
#GM 25 25 1 -0.0022 -0.0005
#GOOG 67 174.09 1 -0.0566 -0.0067
#GPRO 4 5.04 1 -0.0004 -0.0001
#GS 20 25.64 1 -0.0141 -0.0017
#HD 16 23.71 1 -0.0096 -0.0011
#HOG 1 23.41 1 -0.0029 -0.0003
#HPQ 14 15.06 1 -0.0012 -0.0005
#IBM 18 21.99 1 -0.0088 -0.001
#INTC 6 7.06 1 -0.0022 -0.0003
#JCP 14 14.47 1 -0.0001 -0.0002
#JNJ 16 18.35 1 -0.0083 -0.001
#JPM 16 17.94 1 -0.0057 -0.0007
#KO 3 3.10 1 -0.0028 -0.0005
#MA 20 28.55 1 -0.0079 -0.0009
#MCD 18 22.67 1 -0.0097 -0.0012
#MMM 6 11.45 1 -0.0128 -0.0015
#MRK 10 11.40 1 -0.0038 -0.0004
#MS 15 15.01 1 -0.0029 -0.0004
#MSFT 3 15.50 1 -0.0044 -0.0005
#NFLX 40 48.26 1 -0.0105 -0.0013
#ORCL 10 11.09 1 -0.003 -0.0003
#PFE 6 7.12 1 -0.0021 -0.0007
#PG 16 18.08 1 -0.0057 -0.0007
#PYPL 6 8.46 1 -0.0039 -0.0005
#RACE 45 45.14 1 -0.0067 -0.0008
#SBUX 10 11.31 1 -0.0033 -0.0004
#T 12 13 1 -0.0024 -0.0005
#TRV 14 21.10 1 -0.0081 -0.0009
#TSLA 600 687.33 1 -0.0221 -0.0026
#TWTR 16 17.11 1 -0.001 -0.0003
#UTX 16 20.31 1 -0.0073 -0.0008
#VZ 8 9.03 1 -0.003 -0.0004
#WFC 6 7.06 1 -0.0032 -0.0004
#WMT 14 16.13 1 -0.005 -0.0006
#XOM 10 11.07 1 -0.0049 -0.0006
ALBEMARLE 30 36.24 1 -0.0061 -0.0007
ALTICE 20 21.27 1 -0.001 -0.0001
ATHENEX 10 10.23 1 -0.0008 -0.0001
BESTBUY 20 21.62 1 -0.0022 -0.0005
BHPGROUP 10 11.03 1 -0.0042 -0.0005
BOOKING 86 326.19 1 -0.0103 -0.0012
CGC 150 150 1 -0.0039 -0.0005
COLGATEPALM 60 61.23 1 -0.0037 -0.0005
DOCUSIGN 24 32.89 1 -0.0025 -0.0007
DROPBOX 28 29.09 1 -0.0022 -0.0005
EQUINIX 81 152.22 1 -0.0287 -0.0034
JD.COM 90 90 1 -0.0021 -0.0003
KODAK 34 37.04 1 -0.0008 -0.0001
LOCKHEEDMT 55 85.92 1 -0.0165 -0.0022
LYFT 100 103.28 1 -0.0034 -0.0031
NETEASE 95 105.18 1 -0.0186 -0.0025
NFE 100 118.29 1 -0.001 -0.0001
NIKE 10 11.71 1 -0.0037 -0.0004
NIO 29 29.19 1 -0.0221 -0.0026
NVIDIA 32 38.01 1 -0.0103 -0.0012
OPERA 20 20.42 1 -0.0016 -0.0004
PEPSICO 35 35 1 -0.0073 -0.0008
PHILMORRIS 27 44.43 1 -0.0049 -0.0006
PINTEREST 10 10.09 1 -0.0016 -0.0014
QUDIAN 26 27.08 1 -0.0007 -0.0005
SBGL 80 122 1 -0.0006 -0.0006
SLACK 80 81.86 1 -0.0221 -0.0026
SLGG 26 35.03 1 -0.0023 -0.0005
SNAPCHAT 18 19 1 -0.0008 -0.0001
SPOTIFY 80 98.37 1 -0.0008 -0.0001
TENCENTME 60 61.09 1 -0.0016 -0.0004
TEVA 10 11.04 1 -0.0021 -0.0003
TNDM 30 41.96 1 -0.0015 -0.0001
UBER 10 10 1 -0.0008 -0.0001
UBS 15 15.03 1 -0.0016 -0.0004
VISA 20 20.05 1 -0.0062 -0.0008
XEROX 20 20.45 1 -0.0022 -0.0005
MODERNA INC. 0.10 0.20 1 -0.0105 -0.00125
AIRBNB INC. 0.10 0.20 1 -0.0023 -0.0006
COIN Coinbase Global INC. 0.5 - 1 -0.02208 -0.00258

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
 • Zero Fixed Spread cố định trên các sản phẩm chính sẽ được tăng trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) lên 3 pips.
 • Live Fixed Spread cố định trực tuyến trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) sẽ được thay đổi thành spread thả nổi trực tuyến

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Tiếng Tiệp khắc
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
CEZ 100 181.85 1 -0.0095 -0.0089
KBANKA 200 310.95 1 -0.0164 -0.0153
O2_CZECH 300 354 1 -0.0043 -0.004
Tiếng Pháp
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AIRBUS 48 51.05 1 -0.0018 -0.0031
LVMH 43 49.50 1 -0.015 -0.0239
RENAULT 45 45 1 -0.0019 -0.0033
SOCGENERAL 12 14.44 1 -0.0012 -0.0021
TOTAL 25 25 1 -0.0011 -0.0019
VIVENDI 6 8.35 1 -0.0004 -0.0008
Tiếng Đức
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
ALLIANZ 15 22.93 1 -0.0045 -0.0079
ARCMITTAL 12 13.39 1 -0.0001 -0.0007
B.M.W 65 65 1 -0.002 -0.0035
COMMERZBNK 5 6.69 1 -0.0003 -0.0005
DAIMLER 60 60 1 -0.0015 -0.0027
DEUTSCBANK 6 7.08 1 -0.0003 -0.0007
DEUTSCPOST 7 8.44 1 -0.0008 -0.0015
ERSTEBANK 100 312.08 1 -0.0141 -0.0132
HORNBACH 280 280 1 -0.0038 -0.0005
SOCGENERAL 12 14.44 1 -0.0012 -0.0021
LUFTHANSA 5 6.35 1 -0.0005 -0.0008
SIEMENS 35 35 1 -0.0027 -0.0048
SIEMENSHE 40 42.64 1 -0.0027 -0.0048
VOLKSWAGEN 40 65.80 1 -0.0032 -0.0056
WIRECARD 20 20.05 1 -0.006 -0.0095
Hồng Kông
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
XIAOMI 90 90 1 -0.0012 -0.0005
Tiếng Tây Ban Nha
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AENA 18 27.28 1 -0.0006 -0.004
BANCOBILBAO 10 10.43 1 0.0001 -0.0001
BSANTANDER 10 10.49 1 0.0001 -0.0001
CAIXABANK 10 10.46 1 0.0001 -0.0001
IBERDROLA 10 10.53 1 0.0001 -0.0002
INDITEX 12 13.46 1 -0.0001 -0.0007
MONETA 90 90 1 -0.0012 -0.0005
REPSOL 12 12.55 1 -0.0001 -0.0006
TELEFONICA 10 10.48 1 0.0001 -0.0002
Tiếng Anh
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AAL 100 181.67 1 -0.0006 -0.0005
#BARC 20 24.98 1 -0.0004 -0.0005
#BP 20 29.99 1 -0.0005 -0.0005
#BTA 20 25.42 1 -0.0004 -0.0004
#GSK 100 132.23 1 -0.0006 -0.0004
#HSBA 20 31.20 1 -0.0007 -0.0006
#LLOY 13 17.58 1 -0.0002 -0.0003
#RIO 200 243.66 1 -0.0042 -0.0042
#TSCO 25 55.92 1 -0.0005 -0.0005
#VOD 20 25.17 1 -0.0005 -0.0005
ASTONMARTIN 1000 1326.49 1 -0.0058 -0.005
AVAST 50 151.86 1 -0.0006 -0.0006
BAESYSTEMS 20 52.51 1 -0.0005 -0.0005
GLENCORE 0 27.23 1 -0.0006 -0.0005
ROLLSROYCE 200 227.99 1 -0.0006 -0.0005
SHELL 10 10.48 1 0.0001 -0.0002
UNILEVER 300 338.69 1 -0.0008 -0.0007
WILLIAMH 80 122 1 -0.0006 -0.0006
Tiếng Mỹ
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AA 10 11.19 1 -0.0023 -0.0005
#AAPL 60 63.58 1 -0.0097 -0.0012
#AIG 18 19.52 1 -0.0039 -0.0005
#AMZN 60 149.77 1 -0.0596 -0.007
#AXP 10 14 1 -0.0053 -0.0006
#BA 22 34.89 1 -0.0123 -0.0017
#BAC 6 7 1 -0.0015 -0.0004
#BABA 20 23.87 1 -0.0094 -0.0011
#BIDU 15 24.58 1 -0.0138 -0.0016
#C 6 7.18 1 -0.0042 -0.0005
#CAT 16 20.27 1 -0.0071 -0.0008
#CSCO 8 9.01 1 -0.0019 -0.0005
#CVX 14 16.41 1 -0.0068 -0.0008
#DIS 20 22.21 1 -0.0063 -0.0008
#EBAY 8 9.14 1 -0.0022 -0.0005
#F 25 25 1 -0.0007 -0.0004
#FB 14 17.28 1 -0.0104 -0.0013
#GE 14 15.01 1 -0.0016 -0.0004
#GM 25 25 1 -0.0022 -0.0005
#GOOG 67 174.09 1 -0.0566 -0.0067
#GPRO 4 5.04 1 -0.0004 -0.0001
#GS 20 25.64 1 -0.0141 -0.0017
#HD 16 23.71 1 -0.0096 -0.0011
#HOG 1 23.41 1 -0.0029 -0.0003
#HPQ 14 15.06 1 -0.0012 -0.0005
#IBM 18 21.99 1 -0.0088 -0.001
#INTC 6 7.06 1 -0.0022 -0.0003
#JCP 14 14.47 1 -0.0001 -0.0002
#JNJ 16 18.35 1 -0.0083 -0.001
#JPM 16 17.94 1 -0.0057 -0.0007
#KO 3 3.10 1 -0.0028 -0.0005
#MA 20 28.55 1 -0.0079 -0.0009
#MCD 18 22.67 1 -0.0097 -0.0012
#MMM 6 11.45 1 -0.0128 -0.0015
#MRK 10 11.40 1 -0.0038 -0.0004
#MS 15 15.01 1 -0.0029 -0.0004
#MSFT 3 15.50 1 -0.0044 -0.0005
#NFLX 40 48.26 1 -0.0105 -0.0013
#ORCL 10 11.09 1 -0.003 -0.0003
#PFE 6 7.12 1 -0.0021 -0.0007
#PG 16 18.08 1 -0.0057 -0.0007
#PYPL 6 8.46 1 -0.0039 -0.0005
#RACE 45 45.14 1 -0.0067 -0.0008
#SBUX 10 11.31 1 -0.0033 -0.0004
#T 12 13 1 -0.0024 -0.0005
#TRV 14 21.10 1 -0.0081 -0.0009
#TSLA 600 687.33 1 -0.0221 -0.0026
#TWTR 16 17.11 1 -0.001 -0.0003
#UTX 16 20.31 1 -0.0073 -0.0008
#VZ 8 9.03 1 -0.003 -0.0004
#WFC 6 7.06 1 -0.0032 -0.0004
#WMT 14 16.13 1 -0.005 -0.0006
#XOM 10 11.07 1 -0.0049 -0.0006
ALBEMARLE 30 36.24 1 -0.0061 -0.0007
ALTICE 20 21.27 1 -0.001 -0.0001
ATHENEX 10 10.23 1 -0.0008 -0.0001
BESTBUY 20 21.62 1 -0.0022 -0.0005
BHPGROUP 10 11.03 1 -0.0042 -0.0005
BOOKING 86 326.19 1 -0.0103 -0.0012
CGC 150 150 1 -0.0039 -0.0005
COLGATEPALM 60 61.23 1 -0.0037 -0.0005
DOCUSIGN 24 32.89 1 -0.0025 -0.0007
DROPBOX 28 29.09 1 -0.0022 -0.0005
EQUINIX 81 152.22 1 -0.0287 -0.0034
JD.COM 90 90 1 -0.0021 -0.0003
KODAK 34 37.04 1 -0.0008 -0.0001
LOCKHEEDMT 55 85.92 1 -0.0165 -0.0022
LYFT 100 103.28 1 -0.0034 -0.0031
NETEASE 95 105.18 1 -0.0186 -0.0025
NFE 100 118.29 1 -0.001 -0.0001
NIKE 10 11.71 1 -0.0037 -0.0004
NIO 29 29.19 1 -0.0221 -0.0026
NVIDIA 32 38.01 1 -0.0103 -0.0012
OPERA 20 20.42 1 -0.0016 -0.0004
PEPSICO 35 35 1 -0.0073 -0.0008
PHILMORRIS 27 44.43 1 -0.0049 -0.0006
PINTEREST 10 10.09 1 -0.0016 -0.0014
QUDIAN 26 27.08 1 -0.0007 -0.0005
SBGL 80 122 1 -0.0006 -0.0006
SLACK 80 81.86 1 -0.0221 -0.0026
SLGG 26 35.03 1 -0.0023 -0.0005
SNAPCHAT 18 19 1 -0.0008 -0.0001
SPOTIFY 80 98.37 1 -0.0008 -0.0001
TENCENTME 60 61.09 1 -0.0016 -0.0004
TEVA 10 11.04 1 -0.0021 -0.0003
TNDM 30 41.96 1 -0.0015 -0.0001
UBER 10 10 1 -0.0008 -0.0001
UBS 15 15.03 1 -0.0016 -0.0004
VISA 20 20.05 1 -0.0062 -0.0008
XEROX 20 20.45 1 -0.0022 -0.0005
MODERNA INC. 0.10 0.20 1 -0.0105 -0.00125
AIRBNB INC. 0.10 0.20 1 -0.0023 -0.0006
COIN Coinbase Global INC. 0.5 - 1 -0.02208 -0.00258

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
 • Zero Fixed Spread cố định trên các sản phẩm chính sẽ được tăng trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) lên 3 pips.
 • Live Fixed Spread cố định trực tuyến trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) sẽ được thay đổi thành spread thả nổi trực tuyến

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Tiếng Tiệp khắc
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
CEZ 100 181.85 1 -0.0095 -0.0089
KBANKA 200 310.95 1 -0.0164 -0.0153
O2_CZECH 300 354 1 -0.0043 -0.004
Tiếng Pháp
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AIRBUS 48 51.05 1 -0.0018 -0.0031
LVMH 43 49.50 1 -0.015 -0.0239
RENAULT 45 45 1 -0.0019 -0.0033
SOCGENERAL 12 14.44 1 -0.0012 -0.0021
TOTAL 25 25 1 -0.0011 -0.0019
VIVENDI 6 8.35 1 -0.0004 -0.0008
Tiếng Đức
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
ALLIANZ 15 22.93 1 -0.0045 -0.0079
ARCMITTAL 12 13.39 1 -0.0001 -0.0007
B.M.W 65 65 1 -0.002 -0.0035
COMMERZBNK 5 6.69 1 -0.0003 -0.0005
DAIMLER 60 60 1 -0.0015 -0.0027
DEUTSCBANK 6 7.08 1 -0.0003 -0.0007
DEUTSCPOST 7 8.44 1 -0.0008 -0.0015
ERSTEBANK 100 312.08 1 -0.0141 -0.0132
HORNBACH 280 280 1 -0.0038 -0.0005
SOCGENERAL 12 14.44 1 -0.0012 -0.0021
LUFTHANSA 5 6.35 1 -0.0005 -0.0008
SIEMENS 35 35 1 -0.0027 -0.0048
SIEMENSHE 40 42.64 1 -0.0027 -0.0048
VOLKSWAGEN 40 65.80 1 -0.0032 -0.0056
WIRECARD 20 20.05 1 -0.006 -0.0095
Hồng Kông
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
XIAOMI 90 90 1 -0.0012 -0.0005
Tiếng Tây Ban Nha
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AENA 18 27.28 1 -0.0006 -0.004
BANCOBILBAO 10 10.43 1 0.0001 -0.0001
BSANTANDER 10 10.49 1 0.0001 -0.0001
CAIXABANK 10 10.46 1 0.0001 -0.0001
IBERDROLA 10 10.53 1 0.0001 -0.0002
INDITEX 12 13.46 1 -0.0001 -0.0007
MONETA 90 90 1 -0.0012 -0.0005
REPSOL 12 12.55 1 -0.0001 -0.0006
TELEFONICA 10 10.48 1 0.0001 -0.0002
Tiếng Anh
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AAL 100 181.67 1 -0.0006 -0.0005
#BARC 20 24.98 1 -0.0004 -0.0005
#BP 20 29.99 1 -0.0005 -0.0005
#BTA 20 25.42 1 -0.0004 -0.0004
#GSK 100 132.23 1 -0.0006 -0.0004
#HSBA 20 31.20 1 -0.0007 -0.0006
#LLOY 13 17.58 1 -0.0002 -0.0003
#RIO 200 243.66 1 -0.0042 -0.0042
#TSCO 25 55.92 1 -0.0005 -0.0005
#VOD 20 25.17 1 -0.0005 -0.0005
ASTONMARTIN 1000 1326.49 1 -0.0058 -0.005
AVAST 50 151.86 1 -0.0006 -0.0006
BAESYSTEMS 20 52.51 1 -0.0005 -0.0005
GLENCORE 0 27.23 1 -0.0006 -0.0005
ROLLSROYCE 200 227.99 1 -0.0006 -0.0005
SHELL 10 10.48 1 0.0001 -0.0002
UNILEVER 300 338.69 1 -0.0008 -0.0007
WILLIAMH 80 122 1 -0.0006 -0.0006
Tiếng Mỹ
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AA 10 11.19 1 -0.0023 -0.0005
#AAPL 60 63.58 1 -0.0097 -0.0012
#AIG 18 19.52 1 -0.0039 -0.0005
#AMZN 60 149.77 1 -0.0596 -0.007
#AXP 10 14 1 -0.0053 -0.0006
#BA 22 34.89 1 -0.0123 -0.0017
#BAC 6 7 1 -0.0015 -0.0004
#BABA 20 23.87 1 -0.0094 -0.0011
#BIDU 15 24.58 1 -0.0138 -0.0016
#C 6 7.18 1 -0.0042 -0.0005
#CAT 16 20.27 1 -0.0071 -0.0008
#CSCO 8 9.01 1 -0.0019 -0.0005
#CVX 14 16.41 1 -0.0068 -0.0008
#DIS 20 22.21 1 -0.0063 -0.0008
#EBAY 8 9.14 1 -0.0022 -0.0005
#F 25 25 1 -0.0007 -0.0004
#FB 14 17.28 1 -0.0104 -0.0013
#GE 14 15.01 1 -0.0016 -0.0004
#GM 25 25 1 -0.0022 -0.0005
#GOOG 67 174.09 1 -0.0566 -0.0067
#GPRO 4 5.04 1 -0.0004 -0.0001
#GS 20 25.64 1 -0.0141 -0.0017
#HD 16 23.71 1 -0.0096 -0.0011
#HOG 1 23.41 1 -0.0029 -0.0003
#HPQ 14 15.06 1 -0.0012 -0.0005
#IBM 18 21.99 1 -0.0088 -0.001
#INTC 6 7.06 1 -0.0022 -0.0003
#JCP 14 14.47 1 -0.0001 -0.0002
#JNJ 16 18.35 1 -0.0083 -0.001
#JPM 16 17.94 1 -0.0057 -0.0007
#KO 3 3.10 1 -0.0028 -0.0005
#MA 20 28.55 1 -0.0079 -0.0009
#MCD 18 22.67 1 -0.0097 -0.0012
#MMM 6 11.45 1 -0.0128 -0.0015
#MRK 10 11.40 1 -0.0038 -0.0004
#MS 15 15.01 1 -0.0029 -0.0004
#MSFT 3 15.50 1 -0.0044 -0.0005
#NFLX 40 48.26 1 -0.0105 -0.0013
#ORCL 10 11.09 1 -0.003 -0.0003
#PFE 6 7.12 1 -0.0021 -0.0007
#PG 16 18.08 1 -0.0057 -0.0007
#PYPL 6 8.46 1 -0.0039 -0.0005
#RACE 45 45.14 1 -0.0067 -0.0008
#SBUX 10 11.31 1 -0.0033 -0.0004
#T 12 13 1 -0.0024 -0.0005
#TRV 14 21.10 1 -0.0081 -0.0009
#TSLA 600 687.33 1 -0.0221 -0.0026
#TWTR 16 17.11 1 -0.001 -0.0003
#UTX 16 20.31 1 -0.0073 -0.0008
#VZ 8 9.03 1 -0.003 -0.0004
#WFC 6 7.06 1 -0.0032 -0.0004
#WMT 14 16.13 1 -0.005 -0.0006
#XOM 10 11.07 1 -0.0049 -0.0006
ALBEMARLE 30 36.24 1 -0.0061 -0.0007
ALTICE 20 21.27 1 -0.001 -0.0001
ATHENEX 10 10.23 1 -0.0008 -0.0001
BESTBUY 20 21.62 1 -0.0022 -0.0005
BHPGROUP 10 11.03 1 -0.0042 -0.0005
BOOKING 86 326.19 1 -0.0103 -0.0012
CGC 150 150 1 -0.0039 -0.0005
COLGATEPALM 60 61.23 1 -0.0037 -0.0005
DOCUSIGN 24 32.89 1 -0.0025 -0.0007
DROPBOX 28 29.09 1 -0.0022 -0.0005
EQUINIX 81 152.22 1 -0.0287 -0.0034
JD.COM 90 90 1 -0.0021 -0.0003
KODAK 34 37.04 1 -0.0008 -0.0001
LOCKHEEDMT 55 85.92 1 -0.0165 -0.0022
LYFT 100 103.28 1 -0.0034 -0.0031
NETEASE 95 105.18 1 -0.0186 -0.0025
NFE 100 118.29 1 -0.001 -0.0001
NIKE 10 11.71 1 -0.0037 -0.0004
NIO 29 29.19 1 -0.0221 -0.0026
NVIDIA 32 38.01 1 -0.0103 -0.0012
OPERA 20 20.42 1 -0.0016 -0.0004
PEPSICO 35 35 1 -0.0073 -0.0008
PHILMORRIS 27 44.43 1 -0.0049 -0.0006
PINTEREST 10 10.09 1 -0.0016 -0.0014
QUDIAN 26 27.08 1 -0.0007 -0.0005
SBGL 80 122 1 -0.0006 -0.0006
SLACK 80 81.86 1 -0.0221 -0.0026
SLGG 26 35.03 1 -0.0023 -0.0005
SNAPCHAT 18 19 1 -0.0008 -0.0001
SPOTIFY 80 98.37 1 -0.0008 -0.0001
TENCENTME 60 61.09 1 -0.0016 -0.0004
TEVA 10 11.04 1 -0.0021 -0.0003
TNDM 30 41.96 1 -0.0015 -0.0001
UBER 10 10 1 -0.0008 -0.0001
UBS 15 15.03 1 -0.0016 -0.0004
VISA 20 20.05 1 -0.0062 -0.0008
XEROX 20 20.45 1 -0.0022 -0.0005
MODERNA INC. 0.10 0.20 1 -0.0105 -0.00125
AIRBNB INC. 0.10 0.20 1 -0.0023 -0.0006
COIN Coinbase Global INC. 0.5 - 1 -0.02208 -0.00258

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
 • Zero Fixed Spread cố định trên các sản phẩm chính sẽ được tăng trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) lên 3 pips.
 • Live Fixed Spread cố định trực tuyến trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) sẽ được thay đổi thành spread thả nổi trực tuyến

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Tiếng Tiệp khắc
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
CEZ 100 181.85 1 -0.0095 -0.0089
KBANKA 200 310.95 1 -0.0164 -0.0153
O2_CZECH 300 354 1 -0.0043 -0.004
Tiếng Pháp
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AIRBUS 48 51.05 1 -0.0018 -0.0031
LVMH 43 49.50 1 -0.015 -0.0239
RENAULT 45 45 1 -0.0019 -0.0033
SOCGENERAL 12 14.44 1 -0.0012 -0.0021
TOTAL 25 25 1 -0.0011 -0.0019
VIVENDI 6 8.35 1 -0.0004 -0.0008
Tiếng Đức
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
ALLIANZ 15 22.93 1 -0.0045 -0.0079
ARCMITTAL 12 13.39 1 -0.0001 -0.0007
B.M.W 65 65 1 -0.002 -0.0035
COMMERZBNK 5 6.69 1 -0.0003 -0.0005
DAIMLER 60 60 1 -0.0015 -0.0027
DEUTSCBANK 6 7.08 1 -0.0003 -0.0007
DEUTSCPOST 7 8.44 1 -0.0008 -0.0015
ERSTEBANK 100 312.08 1 -0.0141 -0.0132
HORNBACH 280 280 1 -0.0038 -0.0005
SOCGENERAL 12 14.44 1 -0.0012 -0.0021
LUFTHANSA 5 6.35 1 -0.0005 -0.0008
SIEMENS 35 35 1 -0.0027 -0.0048
SIEMENSHE 40 42.64 1 -0.0027 -0.0048
VOLKSWAGEN 40 65.80 1 -0.0032 -0.0056
WIRECARD 20 20.05 1 -0.006 -0.0095
Hồng Kông
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
XIAOMI 90 90 1 -0.0012 -0.0005
Tiếng Tây Ban Nha
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AENA 18 27.28 1 -0.0006 -0.004
BANCOBILBAO 10 10.43 1 0.0001 -0.0001
BSANTANDER 10 10.49 1 0.0001 -0.0001
CAIXABANK 10 10.46 1 0.0001 -0.0001
IBERDROLA 10 10.53 1 0.0001 -0.0002
INDITEX 12 13.46 1 -0.0001 -0.0007
MONETA 90 90 1 -0.0012 -0.0005
REPSOL 12 12.55 1 -0.0001 -0.0006
TELEFONICA 10 10.48 1 0.0001 -0.0002
Tiếng Anh
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AAL 100 181.67 1 -0.0006 -0.0005
#BARC 20 24.98 1 -0.0004 -0.0005
#BP 20 29.99 1 -0.0005 -0.0005
#BTA 20 25.42 1 -0.0004 -0.0004
#GSK 100 132.23 1 -0.0006 -0.0004
#HSBA 20 31.20 1 -0.0007 -0.0006
#LLOY 13 17.58 1 -0.0002 -0.0003
#RIO 200 243.66 1 -0.0042 -0.0042
#TSCO 25 55.92 1 -0.0005 -0.0005
#VOD 20 25.17 1 -0.0005 -0.0005
ASTONMARTIN 1000 1326.49 1 -0.0058 -0.005
AVAST 50 151.86 1 -0.0006 -0.0006
BAESYSTEMS 20 52.51 1 -0.0005 -0.0005
GLENCORE 0 27.23 1 -0.0006 -0.0005
ROLLSROYCE 200 227.99 1 -0.0006 -0.0005
SHELL 10 10.48 1 0.0001 -0.0002
UNILEVER 300 338.69 1 -0.0008 -0.0007
WILLIAMH 80 122 1 -0.0006 -0.0006
Tiếng Mỹ
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AA 10 11.19 1 -0.0023 -0.0005
#AAPL 60 63.58 1 -0.0097 -0.0012
#AIG 18 19.52 1 -0.0039 -0.0005
#AMZN 60 149.77 1 -0.0596 -0.007
#AXP 10 14 1 -0.0053 -0.0006
#BA 22 34.89 1 -0.0123 -0.0017
#BAC 6 7 1 -0.0015 -0.0004
#BABA 20 23.87 1 -0.0094 -0.0011
#BIDU 15 24.58 1 -0.0138 -0.0016
#C 6 7.18 1 -0.0042 -0.0005
#CAT 16 20.27 1 -0.0071 -0.0008
#CSCO 8 9.01 1 -0.0019 -0.0005
#CVX 14 16.41 1 -0.0068 -0.0008
#DIS 20 22.21 1 -0.0063 -0.0008
#EBAY 8 9.14 1 -0.0022 -0.0005
#F 25 25 1 -0.0007 -0.0004
#FB 14 17.28 1 -0.0104 -0.0013
#GE 14 15.01 1 -0.0016 -0.0004
#GM 25 25 1 -0.0022 -0.0005
#GOOG 67 174.09 1 -0.0566 -0.0067
#GPRO 4 5.04 1 -0.0004 -0.0001
#GS 20 25.64 1 -0.0141 -0.0017
#HD 16 23.71 1 -0.0096 -0.0011
#HOG 1 23.41 1 -0.0029 -0.0003
#HPQ 14 15.06 1 -0.0012 -0.0005
#IBM 18 21.99 1 -0.0088 -0.001
#INTC 6 7.06 1 -0.0022 -0.0003
#JCP 14 14.47 1 -0.0001 -0.0002
#JNJ 16 18.35 1 -0.0083 -0.001
#JPM 16 17.94 1 -0.0057 -0.0007
#KO 3 3.10 1 -0.0028 -0.0005
#MA 20 28.55 1 -0.0079 -0.0009
#MCD 18 22.67 1 -0.0097 -0.0012
#MMM 6 11.45 1 -0.0128 -0.0015
#MRK 10 11.40 1 -0.0038 -0.0004
#MS 15 15.01 1 -0.0029 -0.0004
#MSFT 3 15.50 1 -0.0044 -0.0005
#NFLX 40 48.26 1 -0.0105 -0.0013
#ORCL 10 11.09 1 -0.003 -0.0003
#PFE 6 7.12 1 -0.0021 -0.0007
#PG 16 18.08 1 -0.0057 -0.0007
#PYPL 6 8.46 1 -0.0039 -0.0005
#RACE 45 45.14 1 -0.0067 -0.0008
#SBUX 10 11.31 1 -0.0033 -0.0004
#T 12 13 1 -0.0024 -0.0005
#TRV 14 21.10 1 -0.0081 -0.0009
#TSLA 600 687.33 1 -0.0221 -0.0026
#TWTR 16 17.11 1 -0.001 -0.0003
#UTX 16 20.31 1 -0.0073 -0.0008
#VZ 8 9.03 1 -0.003 -0.0004
#WFC 6 7.06 1 -0.0032 -0.0004
#WMT 14 16.13 1 -0.005 -0.0006
#XOM 10 11.07 1 -0.0049 -0.0006
ALBEMARLE 30 36.24 1 -0.0061 -0.0007
ALTICE 20 21.27 1 -0.001 -0.0001
ATHENEX 10 10.23 1 -0.0008 -0.0001
BESTBUY 20 21.62 1 -0.0022 -0.0005
BHPGROUP 10 11.03 1 -0.0042 -0.0005
BOOKING 86 326.19 1 -0.0103 -0.0012
CGC 150 150 1 -0.0039 -0.0005
COLGATEPALM 60 61.23 1 -0.0037 -0.0005
DOCUSIGN 24 32.89 1 -0.0025 -0.0007
DROPBOX 28 29.09 1 -0.0022 -0.0005
EQUINIX 81 152.22 1 -0.0287 -0.0034
JD.COM 90 90 1 -0.0021 -0.0003
KODAK 34 37.04 1 -0.0008 -0.0001
LOCKHEEDMT 55 85.92 1 -0.0165 -0.0022
LYFT 100 103.28 1 -0.0034 -0.0031
NETEASE 95 105.18 1 -0.0186 -0.0025
NFE 100 118.29 1 -0.001 -0.0001
NIKE 10 11.71 1 -0.0037 -0.0004
NIO 29 29.19 1 -0.0221 -0.0026
NVIDIA 32 38.01 1 -0.0103 -0.0012
OPERA 20 20.42 1 -0.0016 -0.0004
PEPSICO 35 35 1 -0.0073 -0.0008
PHILMORRIS 27 44.43 1 -0.0049 -0.0006
PINTEREST 10 10.09 1 -0.0016 -0.0014
QUDIAN 26 27.08 1 -0.0007 -0.0005
SBGL 80 122 1 -0.0006 -0.0006
SLACK 80 81.86 1 -0.0221 -0.0026
SLGG 26 35.03 1 -0.0023 -0.0005
SNAPCHAT 18 19 1 -0.0008 -0.0001
SPOTIFY 80 98.37 1 -0.0008 -0.0001
TENCENTME 60 61.09 1 -0.0016 -0.0004
TEVA 10 11.04 1 -0.0021 -0.0003
TNDM 30 41.96 1 -0.0015 -0.0001
UBER 10 10 1 -0.0008 -0.0001
UBS 15 15.03 1 -0.0016 -0.0004
VISA 20 20.05 1 -0.0062 -0.0008
XEROX 20 20.45 1 -0.0022 -0.0005
MODERNA INC. 0.10 0.20 1 -0.0105 -0.00125
AIRBNB INC. 0.10 0.20 1 -0.0023 -0.0006
COIN Coinbase Global INC. 0.5 - 1 -0.02208 -0.00258

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
 • Zero Fixed Spread cố định trên các sản phẩm chính sẽ được tăng trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) lên 3 pips.
 • Live Fixed Spread cố định trực tuyến trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) sẽ được thay đổi thành spread thả nổi trực tuyến

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Tiếng Tiệp khắc
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
CEZ 100 181.85 1 -0.0095 -0.0089
KBANKA 200 310.95 1 -0.0164 -0.0153
O2_CZECH 300 354 1 -0.0043 -0.004
Tiếng Pháp
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AIRBUS 48 51.05 1 -0.0018 -0.0031
LVMH 43 49.50 1 -0.015 -0.0239
RENAULT 45 45 1 -0.0019 -0.0033
SOCGENERAL 12 14.44 1 -0.0012 -0.0021
TOTAL 25 25 1 -0.0011 -0.0019
VIVENDI 6 8.35 1 -0.0004 -0.0008
Tiếng Đức
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
ALLIANZ 15 22.93 1 -0.0045 -0.0079
ARCMITTAL 12 13.39 1 -0.0001 -0.0007
B.M.W 65 65 1 -0.002 -0.0035
COMMERZBNK 5 6.69 1 -0.0003 -0.0005
DAIMLER 60 60 1 -0.0015 -0.0027
DEUTSCBANK 6 7.08 1 -0.0003 -0.0007
DEUTSCPOST 7 8.44 1 -0.0008 -0.0015
ERSTEBANK 100 312.08 1 -0.0141 -0.0132
HORNBACH 280 280 1 -0.0038 -0.0005
SOCGENERAL 12 14.44 1 -0.0012 -0.0021
LUFTHANSA 5 6.35 1 -0.0005 -0.0008
SIEMENS 35 35 1 -0.0027 -0.0048
SIEMENSHE 40 42.64 1 -0.0027 -0.0048
VOLKSWAGEN 40 65.80 1 -0.0032 -0.0056
WIRECARD 20 20.05 1 -0.006 -0.0095
Hồng Kông
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
XIAOMI 90 90 1 -0.0012 -0.0005
Tiếng Tây Ban Nha
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AENA 18 27.28 1 -0.0006 -0.004
BANCOBILBAO 10 10.43 1 0.0001 -0.0001
BSANTANDER 10 10.49 1 0.0001 -0.0001
CAIXABANK 10 10.46 1 0.0001 -0.0001
IBERDROLA 10 10.53 1 0.0001 -0.0002
INDITEX 12 13.46 1 -0.0001 -0.0007
MONETA 90 90 1 -0.0012 -0.0005
REPSOL 12 12.55 1 -0.0001 -0.0006
TELEFONICA 10 10.48 1 0.0001 -0.0002
Tiếng Anh
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AAL 100 181.67 1 -0.0006 -0.0005
#BARC 20 24.98 1 -0.0004 -0.0005
#BP 20 29.99 1 -0.0005 -0.0005
#BTA 20 25.42 1 -0.0004 -0.0004
#GSK 100 132.23 1 -0.0006 -0.0004
#HSBA 20 31.20 1 -0.0007 -0.0006
#LLOY 13 17.58 1 -0.0002 -0.0003
#RIO 200 243.66 1 -0.0042 -0.0042
#TSCO 25 55.92 1 -0.0005 -0.0005
#VOD 20 25.17 1 -0.0005 -0.0005
ASTONMARTIN 1000 1326.49 1 -0.0058 -0.005
AVAST 50 151.86 1 -0.0006 -0.0006
BAESYSTEMS 20 52.51 1 -0.0005 -0.0005
GLENCORE 0 27.23 1 -0.0006 -0.0005
ROLLSROYCE 200 227.99 1 -0.0006 -0.0005
SHELL 10 10.48 1 0.0001 -0.0002
UNILEVER 300 338.69 1 -0.0008 -0.0007
WILLIAMH 80 122 1 -0.0006 -0.0006
Tiếng Mỹ
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AA 10 11.19 1 -0.0023 -0.0005
#AAPL 60 63.58 1 -0.0097 -0.0012
#AIG 18 19.52 1 -0.0039 -0.0005
#AMZN 60 149.77 1 -0.0596 -0.007
#AXP 10 14 1 -0.0053 -0.0006
#BA 22 34.89 1 -0.0123 -0.0017
#BAC 6 7 1 -0.0015 -0.0004
#BABA 20 23.87 1 -0.0094 -0.0011
#BIDU 15 24.58 1 -0.0138 -0.0016
#C 6 7.18 1 -0.0042 -0.0005
#CAT 16 20.27 1 -0.0071 -0.0008
#CSCO 8 9.01 1 -0.0019 -0.0005
#CVX 14 16.41 1 -0.0068 -0.0008
#DIS 20 22.21 1 -0.0063 -0.0008
#EBAY 8 9.14 1 -0.0022 -0.0005
#F 25 25 1 -0.0007 -0.0004
#FB 14 17.28 1 -0.0104 -0.0013
#GE 14 15.01 1 -0.0016 -0.0004
#GM 25 25 1 -0.0022 -0.0005
#GOOG 67 174.09 1 -0.0566 -0.0067
#GPRO 4 5.04 1 -0.0004 -0.0001
#GS 20 25.64 1 -0.0141 -0.0017
#HD 16 23.71 1 -0.0096 -0.0011
#HOG 1 23.41 1 -0.0029 -0.0003
#HPQ 14 15.06 1 -0.0012 -0.0005
#IBM 18 21.99 1 -0.0088 -0.001
#INTC 6 7.06 1 -0.0022 -0.0003
#JCP 14 14.47 1 -0.0001 -0.0002
#JNJ 16 18.35 1 -0.0083 -0.001
#JPM 16 17.94 1 -0.0057 -0.0007
#KO 3 3.10 1 -0.0028 -0.0005
#MA 20 28.55 1 -0.0079 -0.0009
#MCD 18 22.67 1 -0.0097 -0.0012
#MMM 6 11.45 1 -0.0128 -0.0015
#MRK 10 11.40 1 -0.0038 -0.0004
#MS 15 15.01 1 -0.0029 -0.0004
#MSFT 3 15.50 1 -0.0044 -0.0005
#NFLX 40 48.26 1 -0.0105 -0.0013
#ORCL 10 11.09 1 -0.003 -0.0003
#PFE 6 7.12 1 -0.0021 -0.0007
#PG 16 18.08 1 -0.0057 -0.0007
#PYPL 6 8.46 1 -0.0039 -0.0005
#RACE 45 45.14 1 -0.0067 -0.0008
#SBUX 10 11.31 1 -0.0033 -0.0004
#T 12 13 1 -0.0024 -0.0005
#TRV 14 21.10 1 -0.0081 -0.0009
#TSLA 600 687.33 1 -0.0221 -0.0026
#TWTR 16 17.11 1 -0.001 -0.0003
#UTX 16 20.31 1 -0.0073 -0.0008
#VZ 8 9.03 1 -0.003 -0.0004
#WFC 6 7.06 1 -0.0032 -0.0004
#WMT 14 16.13 1 -0.005 -0.0006
#XOM 10 11.07 1 -0.0049 -0.0006
ALBEMARLE 30 36.24 1 -0.0061 -0.0007
ALTICE 20 21.27 1 -0.001 -0.0001
ATHENEX 10 10.23 1 -0.0008 -0.0001
BESTBUY 20 21.62 1 -0.0022 -0.0005
BHPGROUP 10 11.03 1 -0.0042 -0.0005
BOOKING 86 326.19 1 -0.0103 -0.0012
CGC 150 150 1 -0.0039 -0.0005
COLGATEPALM 60 61.23 1 -0.0037 -0.0005
DOCUSIGN 24 32.89 1 -0.0025 -0.0007
DROPBOX 28 29.09 1 -0.0022 -0.0005
EQUINIX 81 152.22 1 -0.0287 -0.0034
JD.COM 90 90 1 -0.0021 -0.0003
KODAK 34 37.04 1 -0.0008 -0.0001
LOCKHEEDMT 55 85.92 1 -0.0165 -0.0022
LYFT 100 103.28 1 -0.0034 -0.0031
NETEASE 95 105.18 1 -0.0186 -0.0025
NFE 100 118.29 1 -0.001 -0.0001
NIKE 10 11.71 1 -0.0037 -0.0004
NIO 29 29.19 1 -0.0221 -0.0026
NVIDIA 32 38.01 1 -0.0103 -0.0012
OPERA 20 20.42 1 -0.0016 -0.0004
PEPSICO 35 35 1 -0.0073 -0.0008
PHILMORRIS 27 44.43 1 -0.0049 -0.0006
PINTEREST 10 10.09 1 -0.0016 -0.0014
QUDIAN 26 27.08 1 -0.0007 -0.0005
SBGL 80 122 1 -0.0006 -0.0006
SLACK 80 81.86 1 -0.0221 -0.0026
SLGG 26 35.03 1 -0.0023 -0.0005
SNAPCHAT 18 19 1 -0.0008 -0.0001
SPOTIFY 80 98.37 1 -0.0008 -0.0001
TENCENTME 60 61.09 1 -0.0016 -0.0004
TEVA 10 11.04 1 -0.0021 -0.0003
TNDM 30 41.96 1 -0.0015 -0.0001
UBER 10 10 1 -0.0008 -0.0001
UBS 15 15.03 1 -0.0016 -0.0004
VISA 20 20.05 1 -0.0062 -0.0008
XEROX 20 20.45 1 -0.0022 -0.0005
MODERNA INC. 0.10 0.20 1 -0.0105 -0.00125
AIRBNB INC. 0.10 0.20 1 -0.0023 -0.0006
COIN Coinbase Global INC. 0.5 - 1 -0.02208 -0.00258

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
 • Zero Fixed Spread cố định trên các sản phẩm chính sẽ được tăng trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) lên 3 pips.
 • Live Fixed Spread cố định trực tuyến trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) sẽ được thay đổi thành spread thả nổi trực tuyến

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.