Phí Giao dịch FXGiants 

Phí giao dịch chặt chẽ và việc Thực thi Thị trường Nhanh chóng tại FXgiants sẽ mang đến cho bạn niềm vui kiểm soát các giao dịch của mình, bất kể bạn sử dụng công cụ nào. Bạn có ưu thế cạnh tranh và có thể thoải mái áp dụng chiến lược giao dịch mà mình lựa chọn. 
Mở Tài khoản
Tiếng Tiệp khắc
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
CEZ 1.39 181.85 1 -0.0095 -0.0089
KBANKA 2.05 310.95 1 -0.0164 -0.0153
O2_CZECH 2.68 354 1 -0.0043 -0.004
Tiếng Pháp
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AIRBUS 0.36 51.05 1 -0.0018 -0.0031
BNPPARIBAS 0.10 0.10 1 -0.00167 -0.00292
LVMH 0.23 49.50 1 -0.015 -0.0239
RENAULT 0.30 45 1 -0.0019 -0.0033
SOCGENERAL 0.10 14.44 1 -0.0012 -0.0021
TOTAL 0.17 25 1 -0.0011 -0.0019
VIVENDI 0.10 8.35 1 -0.0004 -0.0008
Tiếng Đức
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
ALLIANZ 0.15 22.93 1 -0.0045 -0.0079
ARCMITTAL 0.10 13.39 1 -0.0001 -0.0007
B.M.W 0.44 65 1 -0.002 -0.0035
COMMERZBNK 0.10 6.69 1 -0.0003 -0.0005
DAIMLER 0.40 60 1 -0.0015 -0.0027
DEUTSCBANK 0.10 7.08 1 -0.0003 -0.0007
DEUTSCPOST 0.10 8.44 1 -0.0008 -0.0015
ERSTEBANK 1.90 312.08 1 -0.0141 -0.0132
HORNBACH 1.88 280 1 -0.0038 -0.0005
SOCGENERAL 12 14.44 1 -0.0012 -0.0021
LUFTHANSA 0.10 6.35 1 -0.0005 -0.0008
SIEMENS 0.23 35 1 -0.0027 -0.0048
SIEMENSHE 0.29 42.64 1 -0.0027 -0.0048
VOLKSWAGEN 0.32 65.80 1 -0.0032 -0.0056
WIRECARD 0.14 20.05 1 -0.006 -0.0095
Hồng Kông
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
XIAOMI 90 90 1 -0.0012 -0.0005
Tiếng Tây Ban Nha
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AENA 0.19 27.28 1 -0.0006 -0.004
BANCOBILBAO 0.10 10.43 1 0.0001 -0.0001
BSANTANDER 0.10 10.49 1 0.0001 -0.0001
CAIXABANK 0.10 10.46 1 0.0001 -0.0001
IBERDROLA 0.10 10.53 1 0.0001 -0.0002
INDITEX 0.10 13.46 1 -0.0001 -0.0007
MONETA 1 90 1 -0.0012 -0.0005
REPSOL 0.10 12.55 1 -0.0001 -0.0006
TELEFONICA 0.13 10.48 1 0.0001 -0.0002
Tiếng Anh
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AAL 0.10 181.67 1 -0.0006 -0.0005
#BARC 0.10 24.98 1 -0.0004 -0.0005
#BP 0.10 29.99 1 -0.0005 -0.0005
#BTA 20 25.42 1 -0.0004 -0.0004
#GSK 0.10 132.23 1 -0.0006 -0.0004
#HSBA 0.10 31.20 1 -0.0007 -0.0006
#LLOY 0.10 17.58 1 -0.0002 -0.0003
#RIO 0.10 243.66 1 -0.0042 -0.0042
#TSCO 0.10 55.92 1 -0.0005 -0.0005
#VOD 0.10 25.17 1 -0.0005 -0.0005
ASTONMARTIN 0.10 1326.49 1 -0.0058 -0.005
AVAST 0.10 151.86 1 -0.0006 -0.0006
BAESYSTEMS 0.10 52.51 1 -0.0005 -0.0005
GLENCORE 0.10 27.23 1 -0.0006 -0.0005
ROLLSROYCE 0.10 227.99 1 -0.0006 -0.0005
SAMSUNG 3.39 3.39 1 -0.00058 -0.00056
SHELL 0.10 10.48 1 0.0001 -0.0002
UNILEVER 0.10 338.69 1 -0.0008 -0.0007
WILLIAMH 0.10 122 1 -0.0006 -0.0006
Tiếng Mỹ
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AA 10 11.19 1 -0.0023 -0.0005
#AAPL 0.20 63.58 1 -0.0097 -0.0012
#AIG 0.13 19.52 1 -0.0039 -0.0005
#AMZN 1.29 149.77 1 -0.0596 -0.007
#AXP 10 14 1 -0.0053 -0.0006
#BA 0.17 34.89 1 -0.0123 -0.0017
#BAC 0.10 7 1 -0.0015 -0.0004
#BABA 0.10 23.87 1 -0.0094 -0.0011
#BIDU 0.17 24.58 1 -0.0138 -0.0016
#C 0.10 7.18 1 -0.0042 -0.0005
#CAT 0.17 20.27 1 -0.0071 -0.0008
#CSCO 0.10 9.01 1 -0.0019 -0.0005
#CVX 0.10 16.41 1 -0.0068 -0.0008
#DIS 0.10 22.21 1 -0.0063 -0.0008
#EBAY 0.10 9.14 1 -0.0022 -0.0005
#F 0.17 25 1 -0.0007 -0.0004
#FB 0.13 17.28 1 -0.0104 -0.0013
#GE 0.11 15.01 1 -0.0016 -0.0004
#GM 0.17 25 1 -0.0022 -0.0005
#GOOG 1.21 174.09 1 -0.0566 -0.0067
#GPRO 0.10 5.04 1 -0.0004 -0.0001
#GS 0.20 25.64 1 -0.0141 -0.0017
#HD 0.10 23.71 1 -0.0096 -0.0011
#HOG 0.11 23.41 1 -0.0029 -0.0003
#HPQ 0.13 15.06 1 -0.0012 -0.0005
#IBM 0.10 21.99 1 -0.0088 -0.001
#INTC 0.10 7.06 1 -0.0022 -0.0003
#JCP 0.10 14.47 1 -0.0001 -0.0002
#JNJ 0.12 18.35 1 -0.0083 -0.001
#JPM 0.10 17.94 1 -0.0057 -0.0007
#KO 0.10 3.10 1 -0.0028 -0.0005
#MA 0.17 28.55 1 -0.0079 -0.0009
#MCD 0.10 22.67 1 -0.0097 -0.0012
#MMM 0.10 11.45 1 -0.0128 -0.0015
#MRK 0.10 11.40 1 -0.0038 -0.0004
#MS 0.10 15.01 1 -0.0029 -0.0004
#MSFT 0.10 15.50 1 -0.0044 -0.0005
#NFLX 0.17 48.26 1 -0.0105 -0.0013
#ORCL 0.10 11.09 1 -0.003 -0.0003
#PFE 0.10 7.12 1 -0.0021 -0.0007
#PG 0.10 18.08 1 -0.0057 -0.0007
#PYPL 0.10 8.46 1 -0.0039 -0.0005
#RACE 0.31 45.14 1 -0.0067 -0.0008
#SBUX 0.10 11.31 1 -0.0033 -0.0004
#T 0.10 13 1 -0.0024 -0.0005
#TRV 0.14 21.10 1 -0.0081 -0.0009
#TSLA 0.34 687.33 1 -0.0221 -0.0026
#TWTR 0.11 17.11 1 -0.001 -0.0003
#UTX 0.12 20.31 1 -0.0073 -0.0008
#VZ 0.10 9.03 1 -0.003 -0.0004
#WFC 0.10 7.06 1 -0.0032 -0.0004
#WMT 0.11 16.13 1 -0.005 -0.0006
#XOM 0.10 11.07 1 -0.0049 -0.0006
ALBEMARLE 0.38 36.24 1 -0.0061 -0.0007
ALTICE 0.13 21.27 1 -0.001 -0.0001
ALTABA 0.10 0.10 1 -0.0036 -0.00049
ATHENEX 0.11 10.23 1 -0.0008 -0.0001
BEST 0.20 0.30 1 -0.0008 -0.0005
BESTBUY 0.14 21.62 1 -0.0022 -0.0005
BHPGROUP 0.10 11.03 1 -0.0042 -0.0005
BOOKING 4.16 326.19 1 -0.0103 -0.0012
CGC 0.10 150 1 -0.0039 -0.0005
COLGATEPALM 0.20 61.23 1 -0.0037 -0.0005
DOCUSIGN 0.29 32.89 1 -0.0025 -0.0007
DROPBOX 0.19 29.09 1 -0.0022 -0.0005
EQUINIX 1.24 152.22 1 -0.0287 -0.0034
JD.COM 0.10 90 1 -0.0021 -0.0003
KODAK 0.23 37.04 1 -0.0008 -0.0001
LOCKHEEDMT 0.21 85.92 1 -0.0165 -0.0022
LYFT 0.10 103.28 1 -0.0034 -0.0031
NETEASE 0.20 105.18 1 -0.0186 -0.0025
NFE 0.70 118.29 1 -0.001 -0.0001
NIKE 0.10 11.71 1 -0.0037 -0.0004
NIO 0.19 29.19 1 -0.0221 -0.0026
NOVAVAX 0.43 0.64 1 -0.0105 -0.00125
NVIDIA 0.10 38.01 1 -0.0103 -0.0012
OPERA 0.13 20.42 1 -0.0016 -0.0004
PEPSICO 0.1 35 1 -0.0073 -0.0008
PHILMORRIS 0.10 44.43 1 -0.0049 -0.0006
PINTEREST 0.10 10.09 1 -0.0016 -0.0014
QUDIAN 0.18 27.08 1 -0.0007 -0.0005
SBGL 80 122 1 -0.0006 -0.0006
SLACK 0.13 81.86 1 -0.0221 -0.0026
SLGG 0.13 35.03 1 -0.0023 -0.0005
SNAPCHAT 0.10 19 1 -0.0008 -0.0001
SPOTIFY 0.13 98.37 1 -0.0008 -0.0001
TENCENTME 0.12 61.09 1 -0.0016 -0.0004
TEVA 10 11.04 1 -0.0021 -0.0003
TNDM 0.34 41.96 1 -0.0015 -0.0001
UBER 0.10 10 1 -0.0008 -0.0001
UBS 0.10 15.03 1 -0.0016 -0.0004
VISA 0.10 20.05 1 -0.0062 -0.0008
XEROX 0.13 20.45 1 -0.0022 -0.0005
MODERNA INC. 0.42 0.20 1 -0.0105 -0.00125
AIRBNB INC. 0.10 0.20 1 -0.0023 -0.0006
COIN Coinbase Global INC. 1.38 - 1 -0.02208 -0.00258

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
 • Zero Fixed Spread cố định trên các sản phẩm chính sẽ được tăng trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) lên 3 pips.
 • Live Fixed Spread cố định trực tuyến trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) sẽ được thay đổi thành spread thả nổi trực tuyến

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Tiếng Tiệp khắc
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
CEZ 1.39 181.85 1 -0.0095 -0.0089
KBANKA 2.05 310.95 1 -0.0164 -0.0153
O2_CZECH 2.68 354 1 -0.0043 -0.004
Tiếng Pháp
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AIRBUS 0.36 51.05 1 -0.0018 -0.0031
BNPPARIBAS 0.10 0.10 1 -0.00167 -0.00292
LVMH 0.23 49.50 1 -0.015 -0.0239
RENAULT 0.30 45 1 -0.0019 -0.0033
SOCGENERAL 0.10 14.44 1 -0.0012 -0.0021
TOTAL 0.17 25 1 -0.0011 -0.0019
VIVENDI 0.10 8.35 1 -0.0004 -0.0008
Tiếng Đức
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
ALLIANZ 0.15 22.93 1 -0.0045 -0.0079
ARCMITTAL 0.10 13.39 1 -0.0001 -0.0007
B.M.W 0.44 65 1 -0.002 -0.0035
COMMERZBNK 0.10 6.69 1 -0.0003 -0.0005
DAIMLER 0.40 60 1 -0.0015 -0.0027
DEUTSCBANK 0.10 7.08 1 -0.0003 -0.0007
DEUTSCPOST 0.10 8.44 1 -0.0008 -0.0015
ERSTEBANK 1.90 312.08 1 -0.0141 -0.0132
HORNBACH 1.88 280 1 -0.0038 -0.0005
SOCGENERAL 12 14.44 1 -0.0012 -0.0021
LUFTHANSA 0.10 6.35 1 -0.0005 -0.0008
SIEMENS 0.23 35 1 -0.0027 -0.0048
SIEMENSHE 0.29 42.64 1 -0.0027 -0.0048
VOLKSWAGEN 0.32 65.80 1 -0.0032 -0.0056
WIRECARD 0.14 20.05 1 -0.006 -0.0095
Hồng Kông
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
XIAOMI 90 90 1 -0.0012 -0.0005
Tiếng Tây Ban Nha
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AENA 0.19 27.28 1 -0.0006 -0.004
BANCOBILBAO 0.10 10.43 1 0.0001 -0.0001
BSANTANDER 0.10 10.49 1 0.0001 -0.0001
CAIXABANK 0.10 10.46 1 0.0001 -0.0001
IBERDROLA 0.10 10.53 1 0.0001 -0.0002
INDITEX 0.10 13.46 1 -0.0001 -0.0007
MONETA 1 90 1 -0.0012 -0.0005
REPSOL 0.10 12.55 1 -0.0001 -0.0006
TELEFONICA 0.13 10.48 1 0.0001 -0.0002
Tiếng Anh
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AAL 0.10 181.67 1 -0.0006 -0.0005
#BARC 0.10 24.98 1 -0.0004 -0.0005
#BP 0.10 29.99 1 -0.0005 -0.0005
#BTA 20 25.42 1 -0.0004 -0.0004
#GSK 0.10 132.23 1 -0.0006 -0.0004
#HSBA 0.10 31.20 1 -0.0007 -0.0006
#LLOY 0.10 17.58 1 -0.0002 -0.0003
#RIO 0.10 243.66 1 -0.0042 -0.0042
#TSCO 0.10 55.92 1 -0.0005 -0.0005
#VOD 0.10 25.17 1 -0.0005 -0.0005
ASTONMARTIN 0.10 1326.49 1 -0.0058 -0.005
AVAST 0.10 151.86 1 -0.0006 -0.0006
BAESYSTEMS 0.10 52.51 1 -0.0005 -0.0005
GLENCORE 0.10 27.23 1 -0.0006 -0.0005
ROLLSROYCE 0.10 227.99 1 -0.0006 -0.0005
SAMSUNG 3.39 3.39 1 -0.00058 -0.00056
SHELL 0.10 10.48 1 0.0001 -0.0002
UNILEVER 0.10 338.69 1 -0.0008 -0.0007
WILLIAMH 0.10 122 1 -0.0006 -0.0006
Tiếng Mỹ
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AA 10 11.19 1 -0.0023 -0.0005
#AAPL 0.20 63.58 1 -0.0097 -0.0012
#AIG 0.13 19.52 1 -0.0039 -0.0005
#AMZN 1.29 149.77 1 -0.0596 -0.007
#AXP 10 14 1 -0.0053 -0.0006
#BA 0.17 34.89 1 -0.0123 -0.0017
#BAC 0.10 7 1 -0.0015 -0.0004
#BABA 0.10 23.87 1 -0.0094 -0.0011
#BIDU 0.17 24.58 1 -0.0138 -0.0016
#C 0.10 7.18 1 -0.0042 -0.0005
#CAT 0.17 20.27 1 -0.0071 -0.0008
#CSCO 0.10 9.01 1 -0.0019 -0.0005
#CVX 0.10 16.41 1 -0.0068 -0.0008
#DIS 0.10 22.21 1 -0.0063 -0.0008
#EBAY 0.10 9.14 1 -0.0022 -0.0005
#F 0.17 25 1 -0.0007 -0.0004
#FB 0.13 17.28 1 -0.0104 -0.0013
#GE 0.11 15.01 1 -0.0016 -0.0004
#GM 0.17 25 1 -0.0022 -0.0005
#GOOG 1.21 174.09 1 -0.0566 -0.0067
#GPRO 0.10 5.04 1 -0.0004 -0.0001
#GS 0.20 25.64 1 -0.0141 -0.0017
#HD 0.10 23.71 1 -0.0096 -0.0011
#HOG 0.11 23.41 1 -0.0029 -0.0003
#HPQ 0.13 15.06 1 -0.0012 -0.0005
#IBM 0.10 21.99 1 -0.0088 -0.001
#INTC 0.10 7.06 1 -0.0022 -0.0003
#JCP 0.10 14.47 1 -0.0001 -0.0002
#JNJ 0.12 18.35 1 -0.0083 -0.001
#JPM 0.10 17.94 1 -0.0057 -0.0007
#KO 0.10 3.10 1 -0.0028 -0.0005
#MA 0.17 28.55 1 -0.0079 -0.0009
#MCD 0.10 22.67 1 -0.0097 -0.0012
#MMM 0.10 11.45 1 -0.0128 -0.0015
#MRK 0.10 11.40 1 -0.0038 -0.0004
#MS 0.10 15.01 1 -0.0029 -0.0004
#MSFT 0.10 15.50 1 -0.0044 -0.0005
#NFLX 0.17 48.26 1 -0.0105 -0.0013
#ORCL 0.10 11.09 1 -0.003 -0.0003
#PFE 0.10 7.12 1 -0.0021 -0.0007
#PG 0.10 18.08 1 -0.0057 -0.0007
#PYPL 0.10 8.46 1 -0.0039 -0.0005
#RACE 0.31 45.14 1 -0.0067 -0.0008
#SBUX 0.10 11.31 1 -0.0033 -0.0004
#T 0.10 13 1 -0.0024 -0.0005
#TRV 0.14 21.10 1 -0.0081 -0.0009
#TSLA 0.34 687.33 1 -0.0221 -0.0026
#TWTR 0.11 17.11 1 -0.001 -0.0003
#UTX 0.12 20.31 1 -0.0073 -0.0008
#VZ 0.10 9.03 1 -0.003 -0.0004
#WFC 0.10 7.06 1 -0.0032 -0.0004
#WMT 0.11 16.13 1 -0.005 -0.0006
#XOM 0.10 11.07 1 -0.0049 -0.0006
ALBEMARLE 0.38 36.24 1 -0.0061 -0.0007
ALTICE 0.13 21.27 1 -0.001 -0.0001
ALTABA 0.10 0.10 1 -0.0036 -0.00049
ATHENEX 0.11 10.23 1 -0.0008 -0.0001
BEST 0.20 0.30 1 -0.0008 -0.0005
BESTBUY 0.14 21.62 1 -0.0022 -0.0005
BHPGROUP 0.10 11.03 1 -0.0042 -0.0005
BOOKING 4.16 326.19 1 -0.0103 -0.0012
CGC 0.10 150 1 -0.0039 -0.0005
COLGATEPALM 0.20 61.23 1 -0.0037 -0.0005
DOCUSIGN 0.29 32.89 1 -0.0025 -0.0007
DROPBOX 0.19 29.09 1 -0.0022 -0.0005
EQUINIX 1.24 152.22 1 -0.0287 -0.0034
JD.COM 0.10 90 1 -0.0021 -0.0003
KODAK 0.23 37.04 1 -0.0008 -0.0001
LOCKHEEDMT 0.21 85.92 1 -0.0165 -0.0022
LYFT 0.10 103.28 1 -0.0034 -0.0031
NETEASE 0.20 105.18 1 -0.0186 -0.0025
NFE 0.70 118.29 1 -0.001 -0.0001
NIKE 0.10 11.71 1 -0.0037 -0.0004
NIO 0.19 29.19 1 -0.0221 -0.0026
NOVAVAX 0.43 0.64 1 -0.0105 -0.00125
NVIDIA 0.10 38.01 1 -0.0103 -0.0012
OPERA 0.13 20.42 1 -0.0016 -0.0004
PEPSICO 0.1 35 1 -0.0073 -0.0008
PHILMORRIS 0.10 44.43 1 -0.0049 -0.0006
PINTEREST 0.10 10.09 1 -0.0016 -0.0014
QUDIAN 0.18 27.08 1 -0.0007 -0.0005
SBGL 80 122 1 -0.0006 -0.0006
SLACK 0.13 81.86 1 -0.0221 -0.0026
SLGG 0.13 35.03 1 -0.0023 -0.0005
SNAPCHAT 0.10 19 1 -0.0008 -0.0001
SPOTIFY 0.13 98.37 1 -0.0008 -0.0001
TENCENTME 0.12 61.09 1 -0.0016 -0.0004
TEVA 10 11.04 1 -0.0021 -0.0003
TNDM 0.34 41.96 1 -0.0015 -0.0001
UBER 0.10 10 1 -0.0008 -0.0001
UBS 0.10 15.03 1 -0.0016 -0.0004
VISA 0.10 20.05 1 -0.0062 -0.0008
XEROX 0.13 20.45 1 -0.0022 -0.0005
MODERNA INC. 0.42 0.20 1 -0.0105 -0.00125
AIRBNB INC. 0.10 0.20 1 -0.0023 -0.0006
COIN Coinbase Global INC. 1.38 - 1 -0.02208 -0.00258

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
 • Zero Fixed Spread cố định trên các sản phẩm chính sẽ được tăng trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) lên 3 pips.
 • Live Fixed Spread cố định trực tuyến trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) sẽ được thay đổi thành spread thả nổi trực tuyến

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Tiếng Tiệp khắc
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
CEZ 1.39 181.85 1 -0.0095 -0.0089
KBANKA 2.05 310.95 1 -0.0164 -0.0153
O2_CZECH 2.68 354 1 -0.0043 -0.004
Tiếng Pháp
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AIRBUS 0.36 51.05 1 -0.0018 -0.0031
BNPPARIBAS 0.10 0.10 1 -0.00167 -0.00292
LVMH 0.23 49.50 1 -0.015 -0.0239
RENAULT 0.30 45 1 -0.0019 -0.0033
SOCGENERAL 0.10 14.44 1 -0.0012 -0.0021
TOTAL 0.17 25 1 -0.0011 -0.0019
VIVENDI 0.10 8.35 1 -0.0004 -0.0008
Tiếng Đức
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
ALLIANZ 0.15 22.93 1 -0.0045 -0.0079
ARCMITTAL 0.10 13.39 1 -0.0001 -0.0007
B.M.W 0.44 65 1 -0.002 -0.0035
COMMERZBNK 0.10 6.69 1 -0.0003 -0.0005
DAIMLER 0.40 60 1 -0.0015 -0.0027
DEUTSCBANK 0.10 7.08 1 -0.0003 -0.0007
DEUTSCPOST 0.10 8.44 1 -0.0008 -0.0015
ERSTEBANK 1.90 312.08 1 -0.0141 -0.0132
HORNBACH 1.88 280 1 -0.0038 -0.0005
SOCGENERAL 12 14.44 1 -0.0012 -0.0021
LUFTHANSA 0.10 6.35 1 -0.0005 -0.0008
SIEMENS 0.23 35 1 -0.0027 -0.0048
SIEMENSHE 0.29 42.64 1 -0.0027 -0.0048
VOLKSWAGEN 0.32 65.80 1 -0.0032 -0.0056
WIRECARD 0.14 20.05 1 -0.006 -0.0095
Hồng Kông
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
XIAOMI 90 90 1 -0.0012 -0.0005
Tiếng Tây Ban Nha
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AENA 0.19 27.28 1 -0.0006 -0.004
BANCOBILBAO 0.10 10.43 1 0.0001 -0.0001
BSANTANDER 0.10 10.49 1 0.0001 -0.0001
CAIXABANK 0.10 10.46 1 0.0001 -0.0001
IBERDROLA 0.10 10.53 1 0.0001 -0.0002
INDITEX 0.10 13.46 1 -0.0001 -0.0007
MONETA 1 90 1 -0.0012 -0.0005
REPSOL 0.10 12.55 1 -0.0001 -0.0006
TELEFONICA 0.13 10.48 1 0.0001 -0.0002
Tiếng Anh
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AAL 0.10 181.67 1 -0.0006 -0.0005
#BARC 0.10 24.98 1 -0.0004 -0.0005
#BP 0.10 29.99 1 -0.0005 -0.0005
#BTA 20 25.42 1 -0.0004 -0.0004
#GSK 0.10 132.23 1 -0.0006 -0.0004
#HSBA 0.10 31.20 1 -0.0007 -0.0006
#LLOY 0.10 17.58 1 -0.0002 -0.0003
#RIO 0.10 243.66 1 -0.0042 -0.0042
#TSCO 0.10 55.92 1 -0.0005 -0.0005
#VOD 0.10 25.17 1 -0.0005 -0.0005
ASTONMARTIN 0.10 1326.49 1 -0.0058 -0.005
AVAST 0.10 151.86 1 -0.0006 -0.0006
BAESYSTEMS 0.10 52.51 1 -0.0005 -0.0005
GLENCORE 0.10 27.23 1 -0.0006 -0.0005
ROLLSROYCE 0.10 227.99 1 -0.0006 -0.0005
SAMSUNG 3.39 3.39 1 -0.00058 -0.00056
SHELL 0.10 10.48 1 0.0001 -0.0002
UNILEVER 0.10 338.69 1 -0.0008 -0.0007
WILLIAMH 0.10 122 1 -0.0006 -0.0006
Tiếng Mỹ
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AA 10 11.19 1 -0.0023 -0.0005
#AAPL 0.20 63.58 1 -0.0097 -0.0012
#AIG 0.13 19.52 1 -0.0039 -0.0005
#AMZN 1.29 149.77 1 -0.0596 -0.007
#AXP 10 14 1 -0.0053 -0.0006
#BA 0.17 34.89 1 -0.0123 -0.0017
#BAC 0.10 7 1 -0.0015 -0.0004
#BABA 0.10 23.87 1 -0.0094 -0.0011
#BIDU 0.17 24.58 1 -0.0138 -0.0016
#C 0.10 7.18 1 -0.0042 -0.0005
#CAT 0.17 20.27 1 -0.0071 -0.0008
#CSCO 0.10 9.01 1 -0.0019 -0.0005
#CVX 0.10 16.41 1 -0.0068 -0.0008
#DIS 0.10 22.21 1 -0.0063 -0.0008
#EBAY 0.10 9.14 1 -0.0022 -0.0005
#F 0.17 25 1 -0.0007 -0.0004
#FB 0.13 17.28 1 -0.0104 -0.0013
#GE 0.11 15.01 1 -0.0016 -0.0004
#GM 0.17 25 1 -0.0022 -0.0005
#GOOG 1.21 174.09 1 -0.0566 -0.0067
#GPRO 0.10 5.04 1 -0.0004 -0.0001
#GS 0.20 25.64 1 -0.0141 -0.0017
#HD 0.10 23.71 1 -0.0096 -0.0011
#HOG 0.11 23.41 1 -0.0029 -0.0003
#HPQ 0.13 15.06 1 -0.0012 -0.0005
#IBM 0.10 21.99 1 -0.0088 -0.001
#INTC 0.10 7.06 1 -0.0022 -0.0003
#JCP 0.10 14.47 1 -0.0001 -0.0002
#JNJ 0.12 18.35 1 -0.0083 -0.001
#JPM 0.10 17.94 1 -0.0057 -0.0007
#KO 0.10 3.10 1 -0.0028 -0.0005
#MA 0.17 28.55 1 -0.0079 -0.0009
#MCD 0.10 22.67 1 -0.0097 -0.0012
#MMM 0.10 11.45 1 -0.0128 -0.0015
#MRK 0.10 11.40 1 -0.0038 -0.0004
#MS 0.10 15.01 1 -0.0029 -0.0004
#MSFT 0.10 15.50 1 -0.0044 -0.0005
#NFLX 0.17 48.26 1 -0.0105 -0.0013
#ORCL 0.10 11.09 1 -0.003 -0.0003
#PFE 0.10 7.12 1 -0.0021 -0.0007
#PG 0.10 18.08 1 -0.0057 -0.0007
#PYPL 0.10 8.46 1 -0.0039 -0.0005
#RACE 0.31 45.14 1 -0.0067 -0.0008
#SBUX 0.10 11.31 1 -0.0033 -0.0004
#T 0.10 13 1 -0.0024 -0.0005
#TRV 0.14 21.10 1 -0.0081 -0.0009
#TSLA 0.34 687.33 1 -0.0221 -0.0026
#TWTR 0.11 17.11 1 -0.001 -0.0003
#UTX 0.12 20.31 1 -0.0073 -0.0008
#VZ 0.10 9.03 1 -0.003 -0.0004
#WFC 0.10 7.06 1 -0.0032 -0.0004
#WMT 0.11 16.13 1 -0.005 -0.0006
#XOM 0.10 11.07 1 -0.0049 -0.0006
ALBEMARLE 0.38 36.24 1 -0.0061 -0.0007
ALTICE 0.13 21.27 1 -0.001 -0.0001
ALTABA 0.10 0.10 1 -0.0036 -0.00049
ATHENEX 0.11 10.23 1 -0.0008 -0.0001
BEST 0.20 0.30 1 -0.0008 -0.0005
BESTBUY 0.14 21.62 1 -0.0022 -0.0005
BHPGROUP 0.10 11.03 1 -0.0042 -0.0005
BOOKING 4.16 326.19 1 -0.0103 -0.0012
CGC 0.10 150 1 -0.0039 -0.0005
COLGATEPALM 0.20 61.23 1 -0.0037 -0.0005
DOCUSIGN 0.29 32.89 1 -0.0025 -0.0007
DROPBOX 0.19 29.09 1 -0.0022 -0.0005
EQUINIX 1.24 152.22 1 -0.0287 -0.0034
JD.COM 0.10 90 1 -0.0021 -0.0003
KODAK 0.23 37.04 1 -0.0008 -0.0001
LOCKHEEDMT 0.21 85.92 1 -0.0165 -0.0022
LYFT 0.10 103.28 1 -0.0034 -0.0031
NETEASE 0.20 105.18 1 -0.0186 -0.0025
NFE 0.70 118.29 1 -0.001 -0.0001
NIKE 0.10 11.71 1 -0.0037 -0.0004
NIO 0.19 29.19 1 -0.0221 -0.0026
NOVAVAX 0.43 0.64 1 -0.0105 -0.00125
NVIDIA 0.10 38.01 1 -0.0103 -0.0012
OPERA 0.13 20.42 1 -0.0016 -0.0004
PEPSICO 0.1 35 1 -0.0073 -0.0008
PHILMORRIS 0.10 44.43 1 -0.0049 -0.0006
PINTEREST 0.10 10.09 1 -0.0016 -0.0014
QUDIAN 0.18 27.08 1 -0.0007 -0.0005
SBGL 80 122 1 -0.0006 -0.0006
SLACK 0.13 81.86 1 -0.0221 -0.0026
SLGG 0.13 35.03 1 -0.0023 -0.0005
SNAPCHAT 0.10 19 1 -0.0008 -0.0001
SPOTIFY 0.13 98.37 1 -0.0008 -0.0001
TENCENTME 0.12 61.09 1 -0.0016 -0.0004
TEVA 10 11.04 1 -0.0021 -0.0003
TNDM 0.34 41.96 1 -0.0015 -0.0001
UBER 0.10 10 1 -0.0008 -0.0001
UBS 0.10 15.03 1 -0.0016 -0.0004
VISA 0.10 20.05 1 -0.0062 -0.0008
XEROX 0.13 20.45 1 -0.0022 -0.0005
MODERNA INC. 0.42 0.20 1 -0.0105 -0.00125
AIRBNB INC. 0.10 0.20 1 -0.0023 -0.0006
COIN Coinbase Global INC. 1.38 - 1 -0.02208 -0.00258

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
 • Zero Fixed Spread cố định trên các sản phẩm chính sẽ được tăng trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) lên 3 pips.
 • Live Fixed Spread cố định trực tuyến trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) sẽ được thay đổi thành spread thả nổi trực tuyến

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Tiếng Tiệp khắc
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
CEZ 1.39 181.85 1 -0.0095 -0.0089
KBANKA 2.05 310.95 1 -0.0164 -0.0153
O2_CZECH 2.68 354 1 -0.0043 -0.004
Tiếng Pháp
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AIRBUS 0.36 51.05 1 -0.0018 -0.0031
BNPPARIBAS 0.10 0.10 1 -0.00167 -0.00292
LVMH 0.23 49.50 1 -0.015 -0.0239
RENAULT 0.30 45 1 -0.0019 -0.0033
SOCGENERAL 0.10 14.44 1 -0.0012 -0.0021
TOTAL 0.17 25 1 -0.0011 -0.0019
VIVENDI 0.10 8.35 1 -0.0004 -0.0008
Tiếng Đức
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
ALLIANZ 0.15 22.93 1 -0.0045 -0.0079
ARCMITTAL 0.10 13.39 1 -0.0001 -0.0007
B.M.W 0.44 65 1 -0.002 -0.0035
COMMERZBNK 0.10 6.69 1 -0.0003 -0.0005
DAIMLER 0.40 60 1 -0.0015 -0.0027
DEUTSCBANK 0.10 7.08 1 -0.0003 -0.0007
DEUTSCPOST 0.10 8.44 1 -0.0008 -0.0015
ERSTEBANK 1.90 312.08 1 -0.0141 -0.0132
HORNBACH 1.88 280 1 -0.0038 -0.0005
SOCGENERAL 12 14.44 1 -0.0012 -0.0021
LUFTHANSA 0.10 6.35 1 -0.0005 -0.0008
SIEMENS 0.23 35 1 -0.0027 -0.0048
SIEMENSHE 0.29 42.64 1 -0.0027 -0.0048
VOLKSWAGEN 0.32 65.80 1 -0.0032 -0.0056
WIRECARD 0.14 20.05 1 -0.006 -0.0095
Hồng Kông
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
XIAOMI 90 90 1 -0.0012 -0.0005
Tiếng Tây Ban Nha
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AENA 0.19 27.28 1 -0.0006 -0.004
BANCOBILBAO 0.10 10.43 1 0.0001 -0.0001
BSANTANDER 0.10 10.49 1 0.0001 -0.0001
CAIXABANK 0.10 10.46 1 0.0001 -0.0001
IBERDROLA 0.10 10.53 1 0.0001 -0.0002
INDITEX 0.10 13.46 1 -0.0001 -0.0007
MONETA 1 90 1 -0.0012 -0.0005
REPSOL 0.10 12.55 1 -0.0001 -0.0006
TELEFONICA 0.13 10.48 1 0.0001 -0.0002
Tiếng Anh
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AAL 0.10 181.67 1 -0.0006 -0.0005
#BARC 0.10 24.98 1 -0.0004 -0.0005
#BP 0.10 29.99 1 -0.0005 -0.0005
#BTA 20 25.42 1 -0.0004 -0.0004
#GSK 0.10 132.23 1 -0.0006 -0.0004
#HSBA 0.10 31.20 1 -0.0007 -0.0006
#LLOY 0.10 17.58 1 -0.0002 -0.0003
#RIO 0.10 243.66 1 -0.0042 -0.0042
#TSCO 0.10 55.92 1 -0.0005 -0.0005
#VOD 0.10 25.17 1 -0.0005 -0.0005
ASTONMARTIN 0.10 1326.49 1 -0.0058 -0.005
AVAST 0.10 151.86 1 -0.0006 -0.0006
BAESYSTEMS 0.10 52.51 1 -0.0005 -0.0005
GLENCORE 0.10 27.23 1 -0.0006 -0.0005
ROLLSROYCE 0.10 227.99 1 -0.0006 -0.0005
SAMSUNG 3.39 3.39 1 -0.00058 -0.00056
SHELL 0.10 10.48 1 0.0001 -0.0002
UNILEVER 0.10 338.69 1 -0.0008 -0.0007
WILLIAMH 0.10 122 1 -0.0006 -0.0006
Tiếng Mỹ
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AA 10 11.19 1 -0.0023 -0.0005
#AAPL 0.20 63.58 1 -0.0097 -0.0012
#AIG 0.13 19.52 1 -0.0039 -0.0005
#AMZN 1.29 149.77 1 -0.0596 -0.007
#AXP 10 14 1 -0.0053 -0.0006
#BA 0.17 34.89 1 -0.0123 -0.0017
#BAC 0.10 7 1 -0.0015 -0.0004
#BABA 0.10 23.87 1 -0.0094 -0.0011
#BIDU 0.17 24.58 1 -0.0138 -0.0016
#C 0.10 7.18 1 -0.0042 -0.0005
#CAT 0.17 20.27 1 -0.0071 -0.0008
#CSCO 0.10 9.01 1 -0.0019 -0.0005
#CVX 0.10 16.41 1 -0.0068 -0.0008
#DIS 0.10 22.21 1 -0.0063 -0.0008
#EBAY 0.10 9.14 1 -0.0022 -0.0005
#F 0.17 25 1 -0.0007 -0.0004
#FB 0.13 17.28 1 -0.0104 -0.0013
#GE 0.11 15.01 1 -0.0016 -0.0004
#GM 0.17 25 1 -0.0022 -0.0005
#GOOG 1.21 174.09 1 -0.0566 -0.0067
#GPRO 0.10 5.04 1 -0.0004 -0.0001
#GS 0.20 25.64 1 -0.0141 -0.0017
#HD 0.10 23.71 1 -0.0096 -0.0011
#HOG 0.11 23.41 1 -0.0029 -0.0003
#HPQ 0.13 15.06 1 -0.0012 -0.0005
#IBM 0.10 21.99 1 -0.0088 -0.001
#INTC 0.10 7.06 1 -0.0022 -0.0003
#JCP 0.10 14.47 1 -0.0001 -0.0002
#JNJ 0.12 18.35 1 -0.0083 -0.001
#JPM 0.10 17.94 1 -0.0057 -0.0007
#KO 0.10 3.10 1 -0.0028 -0.0005
#MA 0.17 28.55 1 -0.0079 -0.0009
#MCD 0.10 22.67 1 -0.0097 -0.0012
#MMM 0.10 11.45 1 -0.0128 -0.0015
#MRK 0.10 11.40 1 -0.0038 -0.0004
#MS 0.10 15.01 1 -0.0029 -0.0004
#MSFT 0.10 15.50 1 -0.0044 -0.0005
#NFLX 0.17 48.26 1 -0.0105 -0.0013
#ORCL 0.10 11.09 1 -0.003 -0.0003
#PFE 0.10 7.12 1 -0.0021 -0.0007
#PG 0.10 18.08 1 -0.0057 -0.0007
#PYPL 0.10 8.46 1 -0.0039 -0.0005
#RACE 0.31 45.14 1 -0.0067 -0.0008
#SBUX 0.10 11.31 1 -0.0033 -0.0004
#T 0.10 13 1 -0.0024 -0.0005
#TRV 0.14 21.10 1 -0.0081 -0.0009
#TSLA 0.34 687.33 1 -0.0221 -0.0026
#TWTR 0.11 17.11 1 -0.001 -0.0003
#UTX 0.12 20.31 1 -0.0073 -0.0008
#VZ 0.10 9.03 1 -0.003 -0.0004
#WFC 0.10 7.06 1 -0.0032 -0.0004
#WMT 0.11 16.13 1 -0.005 -0.0006
#XOM 0.10 11.07 1 -0.0049 -0.0006
ALBEMARLE 0.38 36.24 1 -0.0061 -0.0007
ALTICE 0.13 21.27 1 -0.001 -0.0001
ALTABA 0.10 0.10 1 -0.0036 -0.00049
ATHENEX 0.11 10.23 1 -0.0008 -0.0001
BEST 0.20 0.30 1 -0.0008 -0.0005
BESTBUY 0.14 21.62 1 -0.0022 -0.0005
BHPGROUP 0.10 11.03 1 -0.0042 -0.0005
BOOKING 4.16 326.19 1 -0.0103 -0.0012
CGC 0.10 150 1 -0.0039 -0.0005
COLGATEPALM 0.20 61.23 1 -0.0037 -0.0005
DOCUSIGN 0.29 32.89 1 -0.0025 -0.0007
DROPBOX 0.19 29.09 1 -0.0022 -0.0005
EQUINIX 1.24 152.22 1 -0.0287 -0.0034
JD.COM 0.10 90 1 -0.0021 -0.0003
KODAK 0.23 37.04 1 -0.0008 -0.0001
LOCKHEEDMT 0.21 85.92 1 -0.0165 -0.0022
LYFT 0.10 103.28 1 -0.0034 -0.0031
NETEASE 0.20 105.18 1 -0.0186 -0.0025
NFE 0.70 118.29 1 -0.001 -0.0001
NIKE 0.10 11.71 1 -0.0037 -0.0004
NIO 0.19 29.19 1 -0.0221 -0.0026
NOVAVAX 0.43 0.64 1 -0.0105 -0.00125
NVIDIA 0.10 38.01 1 -0.0103 -0.0012
OPERA 0.13 20.42 1 -0.0016 -0.0004
PEPSICO 0.1 35 1 -0.0073 -0.0008
PHILMORRIS 0.10 44.43 1 -0.0049 -0.0006
PINTEREST 0.10 10.09 1 -0.0016 -0.0014
QUDIAN 0.18 27.08 1 -0.0007 -0.0005
SBGL 80 122 1 -0.0006 -0.0006
SLACK 0.13 81.86 1 -0.0221 -0.0026
SLGG 0.13 35.03 1 -0.0023 -0.0005
SNAPCHAT 0.10 19 1 -0.0008 -0.0001
SPOTIFY 0.13 98.37 1 -0.0008 -0.0001
TENCENTME 0.12 61.09 1 -0.0016 -0.0004
TEVA 10 11.04 1 -0.0021 -0.0003
TNDM 0.34 41.96 1 -0.0015 -0.0001
UBER 0.10 10 1 -0.0008 -0.0001
UBS 0.10 15.03 1 -0.0016 -0.0004
VISA 0.10 20.05 1 -0.0062 -0.0008
XEROX 0.13 20.45 1 -0.0022 -0.0005
MODERNA INC. 0.42 0.20 1 -0.0105 -0.00125
AIRBNB INC. 0.10 0.20 1 -0.0023 -0.0006
COIN Coinbase Global INC. 1.38 - 1 -0.02208 -0.00258

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
 • Zero Fixed Spread cố định trên các sản phẩm chính sẽ được tăng trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) lên 3 pips.
 • Live Fixed Spread cố định trực tuyến trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) sẽ được thay đổi thành spread thả nổi trực tuyến

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Tiếng Tiệp khắc
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
CEZ 1.39 181.85 1 -0.0095 -0.0089
KBANKA 2.05 310.95 1 -0.0164 -0.0153
O2_CZECH 2.68 354 1 -0.0043 -0.004
Tiếng Pháp
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AIRBUS 0.36 51.05 1 -0.0018 -0.0031
BNPPARIBAS 0.10 0.10 1 -0.00167 -0.00292
LVMH 0.23 49.50 1 -0.015 -0.0239
RENAULT 0.30 45 1 -0.0019 -0.0033
SOCGENERAL 0.10 14.44 1 -0.0012 -0.0021
TOTAL 0.17 25 1 -0.0011 -0.0019
VIVENDI 0.10 8.35 1 -0.0004 -0.0008
Tiếng Đức
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
ALLIANZ 0.15 22.93 1 -0.0045 -0.0079
ARCMITTAL 0.10 13.39 1 -0.0001 -0.0007
B.M.W 0.44 65 1 -0.002 -0.0035
COMMERZBNK 0.10 6.69 1 -0.0003 -0.0005
DAIMLER 0.40 60 1 -0.0015 -0.0027
DEUTSCBANK 0.10 7.08 1 -0.0003 -0.0007
DEUTSCPOST 0.10 8.44 1 -0.0008 -0.0015
ERSTEBANK 1.90 312.08 1 -0.0141 -0.0132
HORNBACH 1.88 280 1 -0.0038 -0.0005
SOCGENERAL 12 14.44 1 -0.0012 -0.0021
LUFTHANSA 0.10 6.35 1 -0.0005 -0.0008
SIEMENS 0.23 35 1 -0.0027 -0.0048
SIEMENSHE 0.29 42.64 1 -0.0027 -0.0048
VOLKSWAGEN 0.32 65.80 1 -0.0032 -0.0056
WIRECARD 0.14 20.05 1 -0.006 -0.0095
Hồng Kông
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
XIAOMI 90 90 1 -0.0012 -0.0005
Tiếng Tây Ban Nha
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AENA 0.19 27.28 1 -0.0006 -0.004
BANCOBILBAO 0.10 10.43 1 0.0001 -0.0001
BSANTANDER 0.10 10.49 1 0.0001 -0.0001
CAIXABANK 0.10 10.46 1 0.0001 -0.0001
IBERDROLA 0.10 10.53 1 0.0001 -0.0002
INDITEX 0.10 13.46 1 -0.0001 -0.0007
MONETA 1 90 1 -0.0012 -0.0005
REPSOL 0.10 12.55 1 -0.0001 -0.0006
TELEFONICA 0.13 10.48 1 0.0001 -0.0002
Tiếng Anh
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AAL 0.10 181.67 1 -0.0006 -0.0005
#BARC 0.10 24.98 1 -0.0004 -0.0005
#BP 0.10 29.99 1 -0.0005 -0.0005
#BTA 20 25.42 1 -0.0004 -0.0004
#GSK 0.10 132.23 1 -0.0006 -0.0004
#HSBA 0.10 31.20 1 -0.0007 -0.0006
#LLOY 0.10 17.58 1 -0.0002 -0.0003
#RIO 0.10 243.66 1 -0.0042 -0.0042
#TSCO 0.10 55.92 1 -0.0005 -0.0005
#VOD 0.10 25.17 1 -0.0005 -0.0005
ASTONMARTIN 0.10 1326.49 1 -0.0058 -0.005
AVAST 0.10 151.86 1 -0.0006 -0.0006
BAESYSTEMS 0.10 52.51 1 -0.0005 -0.0005
GLENCORE 0.10 27.23 1 -0.0006 -0.0005
ROLLSROYCE 0.10 227.99 1 -0.0006 -0.0005
SAMSUNG 3.39 3.39 1 -0.00058 -0.00056
SHELL 0.10 10.48 1 0.0001 -0.0002
UNILEVER 0.10 338.69 1 -0.0008 -0.0007
WILLIAMH 0.10 122 1 -0.0006 -0.0006
Tiếng Mỹ
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AA 10 11.19 1 -0.0023 -0.0005
#AAPL 0.20 63.58 1 -0.0097 -0.0012
#AIG 0.13 19.52 1 -0.0039 -0.0005
#AMZN 1.29 149.77 1 -0.0596 -0.007
#AXP 10 14 1 -0.0053 -0.0006
#BA 0.17 34.89 1 -0.0123 -0.0017
#BAC 0.10 7 1 -0.0015 -0.0004
#BABA 0.10 23.87 1 -0.0094 -0.0011
#BIDU 0.17 24.58 1 -0.0138 -0.0016
#C 0.10 7.18 1 -0.0042 -0.0005
#CAT 0.17 20.27 1 -0.0071 -0.0008
#CSCO 0.10 9.01 1 -0.0019 -0.0005
#CVX 0.10 16.41 1 -0.0068 -0.0008
#DIS 0.10 22.21 1 -0.0063 -0.0008
#EBAY 0.10 9.14 1 -0.0022 -0.0005
#F 0.17 25 1 -0.0007 -0.0004
#FB 0.13 17.28 1 -0.0104 -0.0013
#GE 0.11 15.01 1 -0.0016 -0.0004
#GM 0.17 25 1 -0.0022 -0.0005
#GOOG 1.21 174.09 1 -0.0566 -0.0067
#GPRO 0.10 5.04 1 -0.0004 -0.0001
#GS 0.20 25.64 1 -0.0141 -0.0017
#HD 0.10 23.71 1 -0.0096 -0.0011
#HOG 0.11 23.41 1 -0.0029 -0.0003
#HPQ 0.13 15.06 1 -0.0012 -0.0005
#IBM 0.10 21.99 1 -0.0088 -0.001
#INTC 0.10 7.06 1 -0.0022 -0.0003
#JCP 0.10 14.47 1 -0.0001 -0.0002
#JNJ 0.12 18.35 1 -0.0083 -0.001
#JPM 0.10 17.94 1 -0.0057 -0.0007
#KO 0.10 3.10 1 -0.0028 -0.0005
#MA 0.17 28.55 1 -0.0079 -0.0009
#MCD 0.10 22.67 1 -0.0097 -0.0012
#MMM 0.10 11.45 1 -0.0128 -0.0015
#MRK 0.10 11.40 1 -0.0038 -0.0004
#MS 0.10 15.01 1 -0.0029 -0.0004
#MSFT 0.10 15.50 1 -0.0044 -0.0005
#NFLX 0.17 48.26 1 -0.0105 -0.0013
#ORCL 0.10 11.09 1 -0.003 -0.0003
#PFE 0.10 7.12 1 -0.0021 -0.0007
#PG 0.10 18.08 1 -0.0057 -0.0007
#PYPL 0.10 8.46 1 -0.0039 -0.0005
#RACE 0.31 45.14 1 -0.0067 -0.0008
#SBUX 0.10 11.31 1 -0.0033 -0.0004
#T 0.10 13 1 -0.0024 -0.0005
#TRV 0.14 21.10 1 -0.0081 -0.0009
#TSLA 0.34 687.33 1 -0.0221 -0.0026
#TWTR 0.11 17.11 1 -0.001 -0.0003
#UTX 0.12 20.31 1 -0.0073 -0.0008
#VZ 0.10 9.03 1 -0.003 -0.0004
#WFC 0.10 7.06 1 -0.0032 -0.0004
#WMT 0.11 16.13 1 -0.005 -0.0006
#XOM 0.10 11.07 1 -0.0049 -0.0006
ALBEMARLE 0.38 36.24 1 -0.0061 -0.0007
ALTICE 0.13 21.27 1 -0.001 -0.0001
ALTABA 0.10 0.10 1 -0.0036 -0.00049
ATHENEX 0.11 10.23 1 -0.0008 -0.0001
BEST 0.20 0.30 1 -0.0008 -0.0005
BESTBUY 0.14 21.62 1 -0.0022 -0.0005
BHPGROUP 0.10 11.03 1 -0.0042 -0.0005
BOOKING 4.16 326.19 1 -0.0103 -0.0012
CGC 0.10 150 1 -0.0039 -0.0005
COLGATEPALM 0.20 61.23 1 -0.0037 -0.0005
DOCUSIGN 0.29 32.89 1 -0.0025 -0.0007
DROPBOX 0.19 29.09 1 -0.0022 -0.0005
EQUINIX 1.24 152.22 1 -0.0287 -0.0034
JD.COM 0.10 90 1 -0.0021 -0.0003
KODAK 0.23 37.04 1 -0.0008 -0.0001
LOCKHEEDMT 0.21 85.92 1 -0.0165 -0.0022
LYFT 0.10 103.28 1 -0.0034 -0.0031
NETEASE 0.20 105.18 1 -0.0186 -0.0025
NFE 0.70 118.29 1 -0.001 -0.0001
NIKE 0.10 11.71 1 -0.0037 -0.0004
NIO 0.19 29.19 1 -0.0221 -0.0026
NOVAVAX 0.43 0.64 1 -0.0105 -0.00125
NVIDIA 0.10 38.01 1 -0.0103 -0.0012
OPERA 0.13 20.42 1 -0.0016 -0.0004
PEPSICO 0.1 35 1 -0.0073 -0.0008
PHILMORRIS 0.10 44.43 1 -0.0049 -0.0006
PINTEREST 0.10 10.09 1 -0.0016 -0.0014
QUDIAN 0.18 27.08 1 -0.0007 -0.0005
SBGL 80 122 1 -0.0006 -0.0006
SLACK 0.13 81.86 1 -0.0221 -0.0026
SLGG 0.13 35.03 1 -0.0023 -0.0005
SNAPCHAT 0.10 19 1 -0.0008 -0.0001
SPOTIFY 0.13 98.37 1 -0.0008 -0.0001
TENCENTME 0.12 61.09 1 -0.0016 -0.0004
TEVA 10 11.04 1 -0.0021 -0.0003
TNDM 0.34 41.96 1 -0.0015 -0.0001
UBER 0.10 10 1 -0.0008 -0.0001
UBS 0.10 15.03 1 -0.0016 -0.0004
VISA 0.10 20.05 1 -0.0062 -0.0008
XEROX 0.13 20.45 1 -0.0022 -0.0005
MODERNA INC. 0.42 0.20 1 -0.0105 -0.00125
AIRBNB INC. 0.10 0.20 1 -0.0023 -0.0006
COIN Coinbase Global INC. 1.38 - 1 -0.02208 -0.00258

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
 • Zero Fixed Spread cố định trên các sản phẩm chính sẽ được tăng trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) lên 3 pips.
 • Live Fixed Spread cố định trực tuyến trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) sẽ được thay đổi thành spread thả nổi trực tuyến

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Tiếng Tiệp khắc
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
CEZ 1.39 181.85 1 -0.0095 -0.0089
KBANKA 2.05 310.95 1 -0.0164 -0.0153
O2_CZECH 2.68 354 1 -0.0043 -0.004
Tiếng Pháp
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AIRBUS 0.36 51.05 1 -0.0018 -0.0031
BNPPARIBAS 0.10 0.10 1 -0.00167 -0.00292
LVMH 0.23 49.50 1 -0.015 -0.0239
RENAULT 0.30 45 1 -0.0019 -0.0033
SOCGENERAL 0.10 14.44 1 -0.0012 -0.0021
TOTAL 0.17 25 1 -0.0011 -0.0019
VIVENDI 0.10 8.35 1 -0.0004 -0.0008
Tiếng Đức
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
ALLIANZ 0.15 22.93 1 -0.0045 -0.0079
ARCMITTAL 0.10 13.39 1 -0.0001 -0.0007
B.M.W 0.44 65 1 -0.002 -0.0035
COMMERZBNK 0.10 6.69 1 -0.0003 -0.0005
DAIMLER 0.40 60 1 -0.0015 -0.0027
DEUTSCBANK 0.10 7.08 1 -0.0003 -0.0007
DEUTSCPOST 0.10 8.44 1 -0.0008 -0.0015
ERSTEBANK 1.90 312.08 1 -0.0141 -0.0132
HORNBACH 1.88 280 1 -0.0038 -0.0005
SOCGENERAL 12 14.44 1 -0.0012 -0.0021
LUFTHANSA 0.10 6.35 1 -0.0005 -0.0008
SIEMENS 0.23 35 1 -0.0027 -0.0048
SIEMENSHE 0.29 42.64 1 -0.0027 -0.0048
VOLKSWAGEN 0.32 65.80 1 -0.0032 -0.0056
WIRECARD 0.14 20.05 1 -0.006 -0.0095
Hồng Kông
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
XIAOMI 90 90 1 -0.0012 -0.0005
Tiếng Tây Ban Nha
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AENA 0.19 27.28 1 -0.0006 -0.004
BANCOBILBAO 0.10 10.43 1 0.0001 -0.0001
BSANTANDER 0.10 10.49 1 0.0001 -0.0001
CAIXABANK 0.10 10.46 1 0.0001 -0.0001
IBERDROLA 0.10 10.53 1 0.0001 -0.0002
INDITEX 0.10 13.46 1 -0.0001 -0.0007
MONETA 1 90 1 -0.0012 -0.0005
REPSOL 0.10 12.55 1 -0.0001 -0.0006
TELEFONICA 0.13 10.48 1 0.0001 -0.0002
Tiếng Anh
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AAL 0.10 181.67 1 -0.0006 -0.0005
#BARC 0.10 24.98 1 -0.0004 -0.0005
#BP 0.10 29.99 1 -0.0005 -0.0005
#BTA 20 25.42 1 -0.0004 -0.0004
#GSK 0.10 132.23 1 -0.0006 -0.0004
#HSBA 0.10 31.20 1 -0.0007 -0.0006
#LLOY 0.10 17.58 1 -0.0002 -0.0003
#RIO 0.10 243.66 1 -0.0042 -0.0042
#TSCO 0.10 55.92 1 -0.0005 -0.0005
#VOD 0.10 25.17 1 -0.0005 -0.0005
ASTONMARTIN 0.10 1326.49 1 -0.0058 -0.005
AVAST 0.10 151.86 1 -0.0006 -0.0006
BAESYSTEMS 0.10 52.51 1 -0.0005 -0.0005
GLENCORE 0.10 27.23 1 -0.0006 -0.0005
ROLLSROYCE 0.10 227.99 1 -0.0006 -0.0005
SAMSUNG 3.39 3.39 1 -0.00058 -0.00056
SHELL 0.10 10.48 1 0.0001 -0.0002
UNILEVER 0.10 338.69 1 -0.0008 -0.0007
WILLIAMH 0.10 122 1 -0.0006 -0.0006
Tiếng Mỹ
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AA 10 11.19 1 -0.0023 -0.0005
#AAPL 0.20 63.58 1 -0.0097 -0.0012
#AIG 0.13 19.52 1 -0.0039 -0.0005
#AMZN 1.29 149.77 1 -0.0596 -0.007
#AXP 10 14 1 -0.0053 -0.0006
#BA 0.17 34.89 1 -0.0123 -0.0017
#BAC 0.10 7 1 -0.0015 -0.0004
#BABA 0.10 23.87 1 -0.0094 -0.0011
#BIDU 0.17 24.58 1 -0.0138 -0.0016
#C 0.10 7.18 1 -0.0042 -0.0005
#CAT 0.17 20.27 1 -0.0071 -0.0008
#CSCO 0.10 9.01 1 -0.0019 -0.0005
#CVX 0.10 16.41 1 -0.0068 -0.0008
#DIS 0.10 22.21 1 -0.0063 -0.0008
#EBAY 0.10 9.14 1 -0.0022 -0.0005
#F 0.17 25 1 -0.0007 -0.0004
#FB 0.13 17.28 1 -0.0104 -0.0013
#GE 0.11 15.01 1 -0.0016 -0.0004
#GM 0.17 25 1 -0.0022 -0.0005
#GOOG 1.21 174.09 1 -0.0566 -0.0067
#GPRO 0.10 5.04 1 -0.0004 -0.0001
#GS 0.20 25.64 1 -0.0141 -0.0017
#HD 0.10 23.71 1 -0.0096 -0.0011
#HOG 0.11 23.41 1 -0.0029 -0.0003
#HPQ 0.13 15.06 1 -0.0012 -0.0005
#IBM 0.10 21.99 1 -0.0088 -0.001
#INTC 0.10 7.06 1 -0.0022 -0.0003
#JCP 0.10 14.47 1 -0.0001 -0.0002
#JNJ 0.12 18.35 1 -0.0083 -0.001
#JPM 0.10 17.94 1 -0.0057 -0.0007
#KO 0.10 3.10 1 -0.0028 -0.0005
#MA 0.17 28.55 1 -0.0079 -0.0009
#MCD 0.10 22.67 1 -0.0097 -0.0012
#MMM 0.10 11.45 1 -0.0128 -0.0015
#MRK 0.10 11.40 1 -0.0038 -0.0004
#MS 0.10 15.01 1 -0.0029 -0.0004
#MSFT 0.10 15.50 1 -0.0044 -0.0005
#NFLX 0.17 48.26 1 -0.0105 -0.0013
#ORCL 0.10 11.09 1 -0.003 -0.0003
#PFE 0.10 7.12 1 -0.0021 -0.0007
#PG 0.10 18.08 1 -0.0057 -0.0007
#PYPL 0.10 8.46 1 -0.0039 -0.0005
#RACE 0.31 45.14 1 -0.0067 -0.0008
#SBUX 0.10 11.31 1 -0.0033 -0.0004
#T 0.10 13 1 -0.0024 -0.0005
#TRV 0.14 21.10 1 -0.0081 -0.0009
#TSLA 0.34 687.33 1 -0.0221 -0.0026
#TWTR 0.11 17.11 1 -0.001 -0.0003
#UTX 0.12 20.31 1 -0.0073 -0.0008
#VZ 0.10 9.03 1 -0.003 -0.0004
#WFC 0.10 7.06 1 -0.0032 -0.0004
#WMT 0.11 16.13 1 -0.005 -0.0006
#XOM 0.10 11.07 1 -0.0049 -0.0006
ALBEMARLE 0.38 36.24 1 -0.0061 -0.0007
ALTICE 0.13 21.27 1 -0.001 -0.0001
ALTABA 0.10 0.10 1 -0.0036 -0.00049
ATHENEX 0.11 10.23 1 -0.0008 -0.0001
BEST 0.20 0.30 1 -0.0008 -0.0005
BESTBUY 0.14 21.62 1 -0.0022 -0.0005
BHPGROUP 0.10 11.03 1 -0.0042 -0.0005
BOOKING 4.16 326.19 1 -0.0103 -0.0012
CGC 0.10 150 1 -0.0039 -0.0005
COLGATEPALM 0.20 61.23 1 -0.0037 -0.0005
DOCUSIGN 0.29 32.89 1 -0.0025 -0.0007
DROPBOX 0.19 29.09 1 -0.0022 -0.0005
EQUINIX 1.24 152.22 1 -0.0287 -0.0034
JD.COM 0.10 90 1 -0.0021 -0.0003
KODAK 0.23 37.04 1 -0.0008 -0.0001
LOCKHEEDMT 0.21 85.92 1 -0.0165 -0.0022
LYFT 0.10 103.28 1 -0.0034 -0.0031
NETEASE 0.20 105.18 1 -0.0186 -0.0025
NFE 0.70 118.29 1 -0.001 -0.0001
NIKE 0.10 11.71 1 -0.0037 -0.0004
NIO 0.19 29.19 1 -0.0221 -0.0026
NOVAVAX 0.43 0.64 1 -0.0105 -0.00125
NVIDIA 0.10 38.01 1 -0.0103 -0.0012
OPERA 0.13 20.42 1 -0.0016 -0.0004
PEPSICO 0.1 35 1 -0.0073 -0.0008
PHILMORRIS 0.10 44.43 1 -0.0049 -0.0006
PINTEREST 0.10 10.09 1 -0.0016 -0.0014
QUDIAN 0.18 27.08 1 -0.0007 -0.0005
SBGL 80 122 1 -0.0006 -0.0006
SLACK 0.13 81.86 1 -0.0221 -0.0026
SLGG 0.13 35.03 1 -0.0023 -0.0005
SNAPCHAT 0.10 19 1 -0.0008 -0.0001
SPOTIFY 0.13 98.37 1 -0.0008 -0.0001
TENCENTME 0.12 61.09 1 -0.0016 -0.0004
TEVA 10 11.04 1 -0.0021 -0.0003
TNDM 0.34 41.96 1 -0.0015 -0.0001
UBER 0.10 10 1 -0.0008 -0.0001
UBS 0.10 15.03 1 -0.0016 -0.0004
VISA 0.10 20.05 1 -0.0062 -0.0008
XEROX 0.13 20.45 1 -0.0022 -0.0005
MODERNA INC. 0.42 0.20 1 -0.0105 -0.00125
AIRBNB INC. 0.10 0.20 1 -0.0023 -0.0006
COIN Coinbase Global INC. 1.38 - 1 -0.02208 -0.00258

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
 • Zero Fixed Spread cố định trên các sản phẩm chính sẽ được tăng trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) lên 3 pips.
 • Live Fixed Spread cố định trực tuyến trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) sẽ được thay đổi thành spread thả nổi trực tuyến

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Tiếng Tiệp khắc
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
CEZ 1.39 181.85 1 -0.0095 -0.0089
KBANKA 2.05 310.95 1 -0.0164 -0.0153
O2_CZECH 2.68 354 1 -0.0043 -0.004
Tiếng Pháp
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AIRBUS 0.36 51.05 1 -0.0018 -0.0031
BNPPARIBAS 0.10 0.10 1 -0.00167 -0.00292
LVMH 0.23 49.50 1 -0.015 -0.0239
RENAULT 0.30 45 1 -0.0019 -0.0033
SOCGENERAL 0.10 14.44 1 -0.0012 -0.0021
TOTAL 0.17 25 1 -0.0011 -0.0019
VIVENDI 0.10 8.35 1 -0.0004 -0.0008
Tiếng Đức
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
ALLIANZ 0.15 22.93 1 -0.0045 -0.0079
ARCMITTAL 0.10 13.39 1 -0.0001 -0.0007
B.M.W 0.44 65 1 -0.002 -0.0035
COMMERZBNK 0.10 6.69 1 -0.0003 -0.0005
DAIMLER 0.40 60 1 -0.0015 -0.0027
DEUTSCBANK 0.10 7.08 1 -0.0003 -0.0007
DEUTSCPOST 0.10 8.44 1 -0.0008 -0.0015
ERSTEBANK 1.90 312.08 1 -0.0141 -0.0132
HORNBACH 1.88 280 1 -0.0038 -0.0005
SOCGENERAL 12 14.44 1 -0.0012 -0.0021
LUFTHANSA 0.10 6.35 1 -0.0005 -0.0008
SIEMENS 0.23 35 1 -0.0027 -0.0048
SIEMENSHE 0.29 42.64 1 -0.0027 -0.0048
VOLKSWAGEN 0.32 65.80 1 -0.0032 -0.0056
WIRECARD 0.14 20.05 1 -0.006 -0.0095
Hồng Kông
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
XIAOMI 90 90 1 -0.0012 -0.0005
Tiếng Tây Ban Nha
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AENA 0.19 27.28 1 -0.0006 -0.004
BANCOBILBAO 0.10 10.43 1 0.0001 -0.0001
BSANTANDER 0.10 10.49 1 0.0001 -0.0001
CAIXABANK 0.10 10.46 1 0.0001 -0.0001
IBERDROLA 0.10 10.53 1 0.0001 -0.0002
INDITEX 0.10 13.46 1 -0.0001 -0.0007
MONETA 1 90 1 -0.0012 -0.0005
REPSOL 0.10 12.55 1 -0.0001 -0.0006
TELEFONICA 0.13 10.48 1 0.0001 -0.0002
Tiếng Anh
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AAL 0.10 181.67 1 -0.0006 -0.0005
#BARC 0.10 24.98 1 -0.0004 -0.0005
#BP 0.10 29.99 1 -0.0005 -0.0005
#BTA 20 25.42 1 -0.0004 -0.0004
#GSK 0.10 132.23 1 -0.0006 -0.0004
#HSBA 0.10 31.20 1 -0.0007 -0.0006
#LLOY 0.10 17.58 1 -0.0002 -0.0003
#RIO 0.10 243.66 1 -0.0042 -0.0042
#TSCO 0.10 55.92 1 -0.0005 -0.0005
#VOD 0.10 25.17 1 -0.0005 -0.0005
ASTONMARTIN 0.10 1326.49 1 -0.0058 -0.005
AVAST 0.10 151.86 1 -0.0006 -0.0006
BAESYSTEMS 0.10 52.51 1 -0.0005 -0.0005
GLENCORE 0.10 27.23 1 -0.0006 -0.0005
ROLLSROYCE 0.10 227.99 1 -0.0006 -0.0005
SAMSUNG 3.39 3.39 1 -0.00058 -0.00056
SHELL 0.10 10.48 1 0.0001 -0.0002
UNILEVER 0.10 338.69 1 -0.0008 -0.0007
WILLIAMH 0.10 122 1 -0.0006 -0.0006
Tiếng Mỹ
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AA 10 11.19 1 -0.0023 -0.0005
#AAPL 0.20 63.58 1 -0.0097 -0.0012
#AIG 0.13 19.52 1 -0.0039 -0.0005
#AMZN 1.29 149.77 1 -0.0596 -0.007
#AXP 10 14 1 -0.0053 -0.0006
#BA 0.17 34.89 1 -0.0123 -0.0017
#BAC 0.10 7 1 -0.0015 -0.0004
#BABA 0.10 23.87 1 -0.0094 -0.0011
#BIDU 0.17 24.58 1 -0.0138 -0.0016
#C 0.10 7.18 1 -0.0042 -0.0005
#CAT 0.17 20.27 1 -0.0071 -0.0008
#CSCO 0.10 9.01 1 -0.0019 -0.0005
#CVX 0.10 16.41 1 -0.0068 -0.0008
#DIS 0.10 22.21 1 -0.0063 -0.0008
#EBAY 0.10 9.14 1 -0.0022 -0.0005
#F 0.17 25 1 -0.0007 -0.0004
#FB 0.13 17.28 1 -0.0104 -0.0013
#GE 0.11 15.01 1 -0.0016 -0.0004
#GM 0.17 25 1 -0.0022 -0.0005
#GOOG 1.21 174.09 1 -0.0566 -0.0067
#GPRO 0.10 5.04 1 -0.0004 -0.0001
#GS 0.20 25.64 1 -0.0141 -0.0017
#HD 0.10 23.71 1 -0.0096 -0.0011
#HOG 0.11 23.41 1 -0.0029 -0.0003
#HPQ 0.13 15.06 1 -0.0012 -0.0005
#IBM 0.10 21.99 1 -0.0088 -0.001
#INTC 0.10 7.06 1 -0.0022 -0.0003
#JCP 0.10 14.47 1 -0.0001 -0.0002
#JNJ 0.12 18.35 1 -0.0083 -0.001
#JPM 0.10 17.94 1 -0.0057 -0.0007
#KO 0.10 3.10 1 -0.0028 -0.0005
#MA 0.17 28.55 1 -0.0079 -0.0009
#MCD 0.10 22.67 1 -0.0097 -0.0012
#MMM 0.10 11.45 1 -0.0128 -0.0015
#MRK 0.10 11.40 1 -0.0038 -0.0004
#MS 0.10 15.01 1 -0.0029 -0.0004
#MSFT 0.10 15.50 1 -0.0044 -0.0005
#NFLX 0.17 48.26 1 -0.0105 -0.0013
#ORCL 0.10 11.09 1 -0.003 -0.0003
#PFE 0.10 7.12 1 -0.0021 -0.0007
#PG 0.10 18.08 1 -0.0057 -0.0007
#PYPL 0.10 8.46 1 -0.0039 -0.0005
#RACE 0.31 45.14 1 -0.0067 -0.0008
#SBUX 0.10 11.31 1 -0.0033 -0.0004
#T 0.10 13 1 -0.0024 -0.0005
#TRV 0.14 21.10 1 -0.0081 -0.0009
#TSLA 0.34 687.33 1 -0.0221 -0.0026
#TWTR 0.11 17.11 1 -0.001 -0.0003
#UTX 0.12 20.31 1 -0.0073 -0.0008
#VZ 0.10 9.03 1 -0.003 -0.0004
#WFC 0.10 7.06 1 -0.0032 -0.0004
#WMT 0.11 16.13 1 -0.005 -0.0006
#XOM 0.10 11.07 1 -0.0049 -0.0006
ALBEMARLE 0.38 36.24 1 -0.0061 -0.0007
ALTICE 0.13 21.27 1 -0.001 -0.0001
ALTABA 0.10 0.10 1 -0.0036 -0.00049
ATHENEX 0.11 10.23 1 -0.0008 -0.0001
BEST 0.20 0.30 1 -0.0008 -0.0005
BESTBUY 0.14 21.62 1 -0.0022 -0.0005
BHPGROUP 0.10 11.03 1 -0.0042 -0.0005
BOOKING 4.16 326.19 1 -0.0103 -0.0012
CGC 0.10 150 1 -0.0039 -0.0005
COLGATEPALM 0.20 61.23 1 -0.0037 -0.0005
DOCUSIGN 0.29 32.89 1 -0.0025 -0.0007
DROPBOX 0.19 29.09 1 -0.0022 -0.0005
EQUINIX 1.24 152.22 1 -0.0287 -0.0034
JD.COM 0.10 90 1 -0.0021 -0.0003
KODAK 0.23 37.04 1 -0.0008 -0.0001
LOCKHEEDMT 0.21 85.92 1 -0.0165 -0.0022
LYFT 0.10 103.28 1 -0.0034 -0.0031
NETEASE 0.20 105.18 1 -0.0186 -0.0025
NFE 0.70 118.29 1 -0.001 -0.0001
NIKE 0.10 11.71 1 -0.0037 -0.0004
NIO 0.19 29.19 1 -0.0221 -0.0026
NOVAVAX 0.43 0.64 1 -0.0105 -0.00125
NVIDIA 0.10 38.01 1 -0.0103 -0.0012
OPERA 0.13 20.42 1 -0.0016 -0.0004
PEPSICO 0.1 35 1 -0.0073 -0.0008
PHILMORRIS 0.10 44.43 1 -0.0049 -0.0006
PINTEREST 0.10 10.09 1 -0.0016 -0.0014
QUDIAN 0.18 27.08 1 -0.0007 -0.0005
SBGL 80 122 1 -0.0006 -0.0006
SLACK 0.13 81.86 1 -0.0221 -0.0026
SLGG 0.13 35.03 1 -0.0023 -0.0005
SNAPCHAT 0.10 19 1 -0.0008 -0.0001
SPOTIFY 0.13 98.37 1 -0.0008 -0.0001
TENCENTME 0.12 61.09 1 -0.0016 -0.0004
TEVA 10 11.04 1 -0.0021 -0.0003
TNDM 0.34 41.96 1 -0.0015 -0.0001
UBER 0.10 10 1 -0.0008 -0.0001
UBS 0.10 15.03 1 -0.0016 -0.0004
VISA 0.10 20.05 1 -0.0062 -0.0008
XEROX 0.13 20.45 1 -0.0022 -0.0005
MODERNA INC. 0.42 0.20 1 -0.0105 -0.00125
AIRBNB INC. 0.10 0.20 1 -0.0023 -0.0006
COIN Coinbase Global INC. 1.38 - 1 -0.02208 -0.00258

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
 • Zero Fixed Spread cố định trên các sản phẩm chính sẽ được tăng trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) lên 3 pips.
 • Live Fixed Spread cố định trực tuyến trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) sẽ được thay đổi thành spread thả nổi trực tuyến

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
Tiếng Tiệp khắc
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
CEZ 1.39 181.85 1 -0.0095 -0.0089
KBANKA 2.05 310.95 1 -0.0164 -0.0153
O2_CZECH 2.68 354 1 -0.0043 -0.004
Tiếng Pháp
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AIRBUS 0.36 51.05 1 -0.0018 -0.0031
BNPPARIBAS 0.10 0.10 1 -0.00167 -0.00292
LVMH 0.23 49.50 1 -0.015 -0.0239
RENAULT 0.30 45 1 -0.0019 -0.0033
SOCGENERAL 0.10 14.44 1 -0.0012 -0.0021
TOTAL 0.17 25 1 -0.0011 -0.0019
VIVENDI 0.10 8.35 1 -0.0004 -0.0008
Tiếng Đức
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
ALLIANZ 0.15 22.93 1 -0.0045 -0.0079
ARCMITTAL 0.10 13.39 1 -0.0001 -0.0007
B.M.W 0.44 65 1 -0.002 -0.0035
COMMERZBNK 0.10 6.69 1 -0.0003 -0.0005
DAIMLER 0.40 60 1 -0.0015 -0.0027
DEUTSCBANK 0.10 7.08 1 -0.0003 -0.0007
DEUTSCPOST 0.10 8.44 1 -0.0008 -0.0015
ERSTEBANK 1.90 312.08 1 -0.0141 -0.0132
HORNBACH 1.88 280 1 -0.0038 -0.0005
SOCGENERAL 12 14.44 1 -0.0012 -0.0021
LUFTHANSA 0.10 6.35 1 -0.0005 -0.0008
SIEMENS 0.23 35 1 -0.0027 -0.0048
SIEMENSHE 0.29 42.64 1 -0.0027 -0.0048
VOLKSWAGEN 0.32 65.80 1 -0.0032 -0.0056
WIRECARD 0.14 20.05 1 -0.006 -0.0095
Hồng Kông
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
XIAOMI 90 90 1 -0.0012 -0.0005
Tiếng Tây Ban Nha
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
AENA 0.19 27.28 1 -0.0006 -0.004
BANCOBILBAO 0.10 10.43 1 0.0001 -0.0001
BSANTANDER 0.10 10.49 1 0.0001 -0.0001
CAIXABANK 0.10 10.46 1 0.0001 -0.0001
IBERDROLA 0.10 10.53 1 0.0001 -0.0002
INDITEX 0.10 13.46 1 -0.0001 -0.0007
MONETA 1 90 1 -0.0012 -0.0005
REPSOL 0.10 12.55 1 -0.0001 -0.0006
TELEFONICA 0.13 10.48 1 0.0001 -0.0002
Tiếng Anh
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AAL 0.10 181.67 1 -0.0006 -0.0005
#BARC 0.10 24.98 1 -0.0004 -0.0005
#BP 0.10 29.99 1 -0.0005 -0.0005
#BTA 20 25.42 1 -0.0004 -0.0004
#GSK 0.10 132.23 1 -0.0006 -0.0004
#HSBA 0.10 31.20 1 -0.0007 -0.0006
#LLOY 0.10 17.58 1 -0.0002 -0.0003
#RIO 0.10 243.66 1 -0.0042 -0.0042
#TSCO 0.10 55.92 1 -0.0005 -0.0005
#VOD 0.10 25.17 1 -0.0005 -0.0005
ASTONMARTIN 0.10 1326.49 1 -0.0058 -0.005
AVAST 0.10 151.86 1 -0.0006 -0.0006
BAESYSTEMS 0.10 52.51 1 -0.0005 -0.0005
GLENCORE 0.10 27.23 1 -0.0006 -0.0005
ROLLSROYCE 0.10 227.99 1 -0.0006 -0.0005
SAMSUNG 3.39 3.39 1 -0.00058 -0.00056
SHELL 0.10 10.48 1 0.0001 -0.0002
UNILEVER 0.10 338.69 1 -0.0008 -0.0007
WILLIAMH 0.10 122 1 -0.0006 -0.0006
Tiếng Mỹ
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu Phí qua đêm Lệnh mua Phí qua đêm Lệnh bán
#AA 10 11.19 1 -0.0023 -0.0005
#AAPL 0.20 63.58 1 -0.0097 -0.0012
#AIG 0.13 19.52 1 -0.0039 -0.0005
#AMZN 1.29 149.77 1 -0.0596 -0.007
#AXP 10 14 1 -0.0053 -0.0006
#BA 0.17 34.89 1 -0.0123 -0.0017
#BAC 0.10 7 1 -0.0015 -0.0004
#BABA 0.10 23.87 1 -0.0094 -0.0011
#BIDU 0.17 24.58 1 -0.0138 -0.0016
#C 0.10 7.18 1 -0.0042 -0.0005
#CAT 0.17 20.27 1 -0.0071 -0.0008
#CSCO 0.10 9.01 1 -0.0019 -0.0005
#CVX 0.10 16.41 1 -0.0068 -0.0008
#DIS 0.10 22.21 1 -0.0063 -0.0008
#EBAY 0.10 9.14 1 -0.0022 -0.0005
#F 0.17 25 1 -0.0007 -0.0004
#FB 0.13 17.28 1 -0.0104 -0.0013
#GE 0.11 15.01 1 -0.0016 -0.0004
#GM 0.17 25 1 -0.0022 -0.0005
#GOOG 1.21 174.09 1 -0.0566 -0.0067
#GPRO 0.10 5.04 1 -0.0004 -0.0001
#GS 0.20 25.64 1 -0.0141 -0.0017
#HD 0.10 23.71 1 -0.0096 -0.0011
#HOG 0.11 23.41 1 -0.0029 -0.0003
#HPQ 0.13 15.06 1 -0.0012 -0.0005
#IBM 0.10 21.99 1 -0.0088 -0.001
#INTC 0.10 7.06 1 -0.0022 -0.0003
#JCP 0.10 14.47 1 -0.0001 -0.0002
#JNJ 0.12 18.35 1 -0.0083 -0.001
#JPM 0.10 17.94 1 -0.0057 -0.0007
#KO 0.10 3.10 1 -0.0028 -0.0005
#MA 0.17 28.55 1 -0.0079 -0.0009
#MCD 0.10 22.67 1 -0.0097 -0.0012
#MMM 0.10 11.45 1 -0.0128 -0.0015
#MRK 0.10 11.40 1 -0.0038 -0.0004
#MS 0.10 15.01 1 -0.0029 -0.0004
#MSFT 0.10 15.50 1 -0.0044 -0.0005
#NFLX 0.17 48.26 1 -0.0105 -0.0013
#ORCL 0.10 11.09 1 -0.003 -0.0003
#PFE 0.10 7.12 1 -0.0021 -0.0007
#PG 0.10 18.08 1 -0.0057 -0.0007
#PYPL 0.10 8.46 1 -0.0039 -0.0005
#RACE 0.31 45.14 1 -0.0067 -0.0008
#SBUX 0.10 11.31 1 -0.0033 -0.0004
#T 0.10 13 1 -0.0024 -0.0005
#TRV 0.14 21.10 1 -0.0081 -0.0009
#TSLA 0.34 687.33 1 -0.0221 -0.0026
#TWTR 0.11 17.11 1 -0.001 -0.0003
#UTX 0.12 20.31 1 -0.0073 -0.0008
#VZ 0.10 9.03 1 -0.003 -0.0004
#WFC 0.10 7.06 1 -0.0032 -0.0004
#WMT 0.11 16.13 1 -0.005 -0.0006
#XOM 0.10 11.07 1 -0.0049 -0.0006
ALBEMARLE 0.38 36.24 1 -0.0061 -0.0007
ALTICE 0.13 21.27 1 -0.001 -0.0001
ALTABA 0.10 0.10 1 -0.0036 -0.00049
ATHENEX 0.11 10.23 1 -0.0008 -0.0001
BEST 0.20 0.30 1 -0.0008 -0.0005
BESTBUY 0.14 21.62 1 -0.0022 -0.0005
BHPGROUP 0.10 11.03 1 -0.0042 -0.0005
BOOKING 4.16 326.19 1 -0.0103 -0.0012
CGC 0.10 150 1 -0.0039 -0.0005
COLGATEPALM 0.20 61.23 1 -0.0037 -0.0005
DOCUSIGN 0.29 32.89 1 -0.0025 -0.0007
DROPBOX 0.19 29.09 1 -0.0022 -0.0005
EQUINIX 1.24 152.22 1 -0.0287 -0.0034
JD.COM 0.10 90 1 -0.0021 -0.0003
KODAK 0.23 37.04 1 -0.0008 -0.0001
LOCKHEEDMT 0.21 85.92 1 -0.0165 -0.0022
LYFT 0.10 103.28 1 -0.0034 -0.0031
NETEASE 0.20 105.18 1 -0.0186 -0.0025
NFE 0.70 118.29 1 -0.001 -0.0001
NIKE 0.10 11.71 1 -0.0037 -0.0004
NIO 0.19 29.19 1 -0.0221 -0.0026
NOVAVAX 0.43 0.64 1 -0.0105 -0.00125
NVIDIA 0.10 38.01 1 -0.0103 -0.0012
OPERA 0.13 20.42 1 -0.0016 -0.0004
PEPSICO 0.1 35 1 -0.0073 -0.0008
PHILMORRIS 0.10 44.43 1 -0.0049 -0.0006
PINTEREST 0.10 10.09 1 -0.0016 -0.0014
QUDIAN 0.18 27.08 1 -0.0007 -0.0005
SBGL 80 122 1 -0.0006 -0.0006
SLACK 0.13 81.86 1 -0.0221 -0.0026
SLGG 0.13 35.03 1 -0.0023 -0.0005
SNAPCHAT 0.10 19 1 -0.0008 -0.0001
SPOTIFY 0.13 98.37 1 -0.0008 -0.0001
TENCENTME 0.12 61.09 1 -0.0016 -0.0004
TEVA 10 11.04 1 -0.0021 -0.0003
TNDM 0.34 41.96 1 -0.0015 -0.0001
UBER 0.10 10 1 -0.0008 -0.0001
UBS 0.10 15.03 1 -0.0016 -0.0004
VISA 0.10 20.05 1 -0.0062 -0.0008
XEROX 0.13 20.45 1 -0.0022 -0.0005
MODERNA INC. 0.42 0.20 1 -0.0105 -0.00125
AIRBNB INC. 0.10 0.20 1 -0.0023 -0.0006
COIN Coinbase Global INC. 1.38 - 1 -0.02208 -0.00258

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
 • Zero Fixed Spread cố định trên các sản phẩm chính sẽ được tăng trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) lên 3 pips.
 • Live Fixed Spread cố định trực tuyến trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) sẽ được thay đổi thành spread thả nổi trực tuyến

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.

Thị trường

 • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
 • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
 • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
 • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 30.
 • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.