Bonus

Bonus Deposit 

Booster Bonus*

Tingkatkan dagangan anda dengan bonus sehingga $ 4000 pada deposit anda.

Bonus tidak boleh ditarik balik. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Bonus Maximiser*

Pilih maximisers bonus eksklusif pada deposit anda.

Bonus tidak boleh ditarik balik. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Bonus Advantage*

Akan terima bonus pada setiap deposit, dan dikreditkan secara automatik dalam akaun anda.

Bonus tidak boleh ditarik balik. Tertakluk kepada terma dan syarat.